Vi har fått svært mange henvendelser med forespørsel om mulighetene får å få tilgang til den nye migrenemedisinen – Aimovig – den første CGRP-hemmeren som nå er godkjent i USA.

Vi forventer i løpet av denne uken å formidle til våre medlemmer hvordan man på registreringsfritak kan få tilgang til Aimovig i Norge.

Det er først fra i dag medikamentet er distribuert i amerikanske Apotek og innførsel via norsk grossist er muliggjort.

Vi venter nå bare på pris og antatt leveringstid fra forbundets samarbeidende Apotek.

Vi har allerede blitt kontaktet av andre leverandører – både i Norge og USA – som mener de kan levere Aimovig til norske pasienter. Vi har imidlertid vurdert disse til ikke å være av interesse på grunn av høy pris (>12.000 kr), lang leveringstid og uklarheter med hensyn til legale forhold.

Forbundet antar vi får til en løsning hvor man via sin lege søker legemiddelverket (SLV) om bruk av Aimovig på regfritak, og pasienten får medisinen (kjølevare) sendt hjem fra vårt samarbeidende Apotek. Første gangs injeksjon må tas hos legen for sikring av riktig Injeksjonsteknikk.

Vi orienterer våre medlemmer via SMS eller e-post så snart vi har ordningen på plass.

Kategorier: Medisin