fbpx

Aimovig godkjent i Europa

Publisert av Kristine Rørholt den

Den 30. juli ble den nye migrenemedisinen Aimovig godkjent i Europa. Godkjenningsprosessen har gått raskere enn tidligere antatt, og dette betyr at medisinen raskere vil bli tilgjengelig i Norge. Vi antar at medisinen vil bli tilgjengelig i Norge i oktober. Aimovig er en forebyggende migrenemedisin som har vist seg å redusere hyppigheten og alvoret av migreneanfall for mange som har testet medisinen.

Norge deltar i den Europeiske godkjenningsmyndigheten EMA. Novartis, som produserer Aimovig, har informert oss om at de regner med norsk godkjennelse i august og pris i september. Aimovig vil da være tilgjengelig i Norge i oktober (med forbehold om forsinkelser). Finansieringen på blåresept forventes tidligst å være på plass tidlig i 2019.

I dag er Aimovig kun tilgjengelig fra USA. Hodepine Norge har fått en del spørsmål om pris og dosering. I dag ligger prisen på en pakke Aimovig på ca. 12.000 kroner. Det er mulig å få tak i en pakke som inneholder to injeksjoner, og en injeksjon holder til ca. 4 uker. Når Aimovig nå er godkjent i Europa vil prisen gå ned. Listepris forventes rundt 4500 kroner per pakning og mulighetene for innførsel på registreringsfritak er betydelig enklere, raskere og mindre kostnadskrevende enn fra USA. Slik innførsel kan være aktuelt i perioden fra august/september (forventet tidligste tilgjengelighet i Europa) og til lansering i Norge (forventet oktober).

Hodepine Norge har som visjon å være en forening som sørger for at alle i Norge som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får rett diagnose og riktig behandling. Med hensyn til de nye behandlingsmulighetene som er underveis, er det forbundets oppgave å bidra til at disse blir tilgjengelige for flest mulig så tidlig som mulig, samt på best mulige vilkår.

Hodepine Norge vil jobbe opp mot norske myndigheter for å sørge for at medisinen raskt blir tilgjengelig i Norge. Vi følger utviklingen tett og vil holde våre medlemmer oppdatert både her og på facebooksiden vår. Følg med!

Kategorier: Medisin