Vår samarbeidspartner på apoteksiden har de siste 2 uker undersøkt mulighetene for etablering av et norsk lager av amerikanske pakninger for supplering til norske pasienter på registreringsfritak. Dessverre viser det seg at Aimovig ennå ikke er distribuert til Apotek i USA, og først når slik distribusjon er etablert kan vi formidle pris og leveringstid på registreringsfritak. Vårt samarbeidende Apotek sammen med sin grossistforbindelse overvåker situasjonen kontinuerlig, og vi vil via SMS informere våre medlemmer når Aimovig er tilgjengelig fra USA.

Angående situasjonen med hensyn til tilgjengelighet i Europa, har vi også en oppdatering. På deres siste møte 31. mai, anbefalte The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) å godkjenne Aimovig i Europa. Fra den datoen har EMA (de europeiske legemiddelmyndighetene) inntil 67 dager på seg til å utstede markedsføringstillatelse. Sverige og Finland forventes å være blant de første landene som lanserer – sannsynligvis august/september. Norge forventer lansering på hvit resept i oktober.

Kategorier: FaktaMedisin