A. Det viser seg at det har vært langt mere utfordrende enn forventet å få til levering av Aimovig fra USA på registreringsfritak til fornuftig pris. Derfor ingen SMS til forbundets medlemmer. Boots apotekene kan levere med ca 3 ukers leveringstid til vel 12000 kr per pakning. De som er interessert tar direkte kontakt med et Boots Apotek. Vær oppmerksom på at Aimovig leveres i USA både som ferdigfylt sprøyte og som penn. Begge beredningene leveres med 70 mg substans – enten med en eller to enheter i hver pakning – pakningene med to enheter er beregnet til pasienter som trenger 140 mg ved hvert doseringstidspunkt. Prisen er den samme for alle 4 pakningene. Hovedårsaken til utfordringene med å få til levering til Norge er at etterspørselen i USA ser ut til å være mye større enn forventet. Apotekene har i betydelig omfang hatt leveringsproblemer og det har til tider vært vanskelig å finne apotek med leveringsmuligheter av 2-pakningene (140 mg).

B. Hva så med status i Europa? Markedsføringstillatelsen i Europa forventes ultimo juli/primo august. Listepris forventes rundt 4500 per pakning og mulighetene for innførsel på registreringsfritak er betydelig enklere, raskere og mindre kostnadskrevende enn fra USA. Slik innførsel kan være aktuelt i perioden fra august/september (forventet tidligste tilgjengelighet i Europa) og til lansering i Norge (forventet oktober/november). Finansieringen på blåresept forventes tidligst å være på plass Q1/2019.

Vi følger utviklingen og ser på muligheter. Ved gjennombrudd – dvs. muligheter for Aimovig på gunstige vilkår til norske pasienter – vil forbundets medlemmer notifiseres umiddelbart via SMS.

Kategorier: FaktaMedisin