Ajovy (fremanezumab), den neste CGRP-hemmeren i en rekke av 4 forventede, ble godkjent av FDA (U.S. Food and Drug Administration) den 14. september 2018.
Det er Teva Pharmaceutical Industries som produserer denne.

Mens vi enda venter på at Aimovig (erenumab) skal komme på hvit resept på norske apotek, blir altså nr. to i rekken godkjent i USA.
Ajovy er også en injeksjon som kan settes av pasienten hjemme – og doseres enten hver måned eller hver 3. måned – forebyggende mot migrene.

Vi ønsker denne velkommen til Norge – forhåpentligvis i nær fremtid.