Komiteen som arbeider med europeisk medisingodkjenning, har i dag anbefalt at Ajovy skal få markedsføringstillatelse i Europa. Det regnes som en god indikasjon på at en godkjenning vil bli gitt når saken er ferdig behandlet i EMA (European Medicines Agency), forhåpentlig i løpet av første halvår 2019.
Dette er den andre i rekken av nye CGRP-hemmere som ble godkjent i USA, og altså snart i Europa.

Se pressemelding om Ajovy

Forebyggende

Ajovy er en reseptbelagt forebyggende medisin mot migrene, som i studier har vist å redusere hyppigheten og alvoret av migreneanfall for mange. Den settes som injeksjon, og kan tas månedlig eller hver tredje måned. Dette avtales med legen.

Det å mulig få enda en variant av CGRP-hemmere ser vi positivt på. Det vil bl.a. gi oss migrenepasienter utvidet mulighet til å få en forebyggende medisin som fungerer godt for – og passer den enkelte.

Hodepine Norge følger utviklingen tett og vil holde våre medlemmer oppdatert både her og på facebooksiden vår. Følg med!

Kategorier: Medisin