Ajovy godkjent i Europa

Ajovy ( fremanezumab) er nå endelig godkjent i Europa