fbpx

Alleviate – studie av behandling mot episodisk klasehodepine

Publisert av Hodepine Norge den

Vil du vite mer om en studie av behandling mot episodisk klasehodepine?

Hvis du bor i nærheten av Trondheim eller Oslo, kan du kanskje være med i en forskningsstudie av ny medisin mot klasehodepine.

Hva slags behandling skal studien teste ut

Behandlingen som skal testes, er Eptinezumab (Vyepti), en CGRP-hemmer som gis intravenøst.

Hvem kontakter jeg

Hvis dette er interessant for deg, kan du ta kontakt med

  • Oslo: post@oslohodepinesenter.no
  • Trondheim: hodepine@ntnu.no

Informasjon om studien