fbpx

Årsmøte 2019

Publisert av Hodepine Norge den

Årsmøte 11 juni 2019

Tirsdag 11. juni kl. 17:00 holdt forbundet årsmøte på Litteraturhuset i Oslo.
Årsrapporten for 2018 ble gjennomgått, samt regnskap 2018 og budsjett for 2019.
Årsmøtet godkjente årsrapport, regnskap og budsjett.

Avtroppende styreleder Per Thoresen ledet møtet

Direkteoverføring

21 personer var tilstede på Litteraturhuset. I tillegg direkteoverførte vi møtet, slik at medlemmene hadde anledning til å se møtet fra der de befant seg. Link til overføringen var sendt alle medlemmene via epost på forhånd.

Kontingent

Årsmøtet besluttet å ikke endre medlemskontingenten.

Gjennomgang av regnskap og budsjett, ved påtroppende styreleder Laila, og regnskapsfører Marianne

Endringer i styret

Styreleder Per Thoresen har valgt å gå av. En stor takk til Per for god ledelse og flott samarbeid. Per stilte opp på kort varsel da styreleder Torfinn Hansen gikk bort i fjor. Det er vi veldig takknemlige for. Han fortsetter heldigvis som varamedlem.

Styremedlemmene Ane Nore Nyhus og Kristine Rørholt har valgt å stille sine plasser til disposisjon etter denne perioden. De har begge vært med helt fra oppstarten, og vi retter en stor takk til dem for uvurderlig innsats i den viktige oppstartperioden. Det har vært gull verdt å ha med to dyktige jurister som har bidratt sterkt til forbundets solide grunnmur.

Ny styreleder

Laila Bratterud Mathisen ble valgt inn som ny styreleder.
Hun har vært styremedlem siden september i fjor, med ansvar for nettside og sosiale medier.
Laila jobber i IT-avdelingen i Statens vegvesen.

Nye styremedlemmer

Årsmøtet valgte inn tre nye styremedlemmer:
Tine Poole er initiativtaker til forbundet, og sitter i det medisinske fagrådet. Tine er lege, med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinesykdommer. Hun har til nå vært varamedlem.

Ingvild Smørvik er jobbrådgiver i NAV. Hun har bl.a. erfaring fra markedsførings- og kommunikasjonsarbeid fra ulike typer bransjer.

Stian Hermansen er Økonom, med erfaring som leder i detaljhandel.

Vi ønsker alle nye styremedlemmer velkommen, og gleder oss til å fortsette arbeidet med dere på laget.

Nytt styre

Det nye styret ser da slik ut:

Styreleder
Laila Bratterud Mathisen

Styremedlemmer
Aud Nome Dueland
Olav Elvemo
Stian Hermansen
Tine Poole
Ingvild Smørvik

Varamedlemmer
Janniche Haugen
Per Thoresen

Kategorier: Møte