Årsrapport 2018

Årsrapport Hodepine Norge 2018

Hodepine Norge ble etablert 27. August 2017. I løpet av 2018 fikk foreningen 822 nye medlemmer, og hadde totalt 1137 medlemmer ved utgangen av 2018.

Forbundets formål

Forbundets formål er å organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv. Hodepine Norge hjelper med kunnskap om egen sykdom, selvhjelp og behandlingsmuligheter. Forbundet er en pådriver overfor embetsverk og besluttende politiske myndigheter sik at pasientgruppen sikres riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidrar til at denne pasientgruppen kan delta i yrkeslivet.

Medisinsk fagråd

Hodepine Norge har et medisinsk fagråd for å sikre at all informasjon om diagnostikk og behandling er forankret i evidensbasert medisin. Fagrådet er ansvarlig for chat-tjeneste for medlemmer hver uke. Chat-tjenesten har hatt stor økning i trafikken i løpet av 2018.

Fagrådets medlemmer
Ideelt grunnlag

Forbundet drives på et ideelt og ikke-kommersielt grunnlag, og er den eneste pasientforeningen for pasienter med migrene og andre hodepinesykdommer.

Samarbeid

Hodepine Norge har etablert samarbeid med flere andre organisasjoner som har sammenfallende interesser: Legeforeningens spesialistforening innen fagfeltet, Norsk Hodepineselskap – er en forening det jevnlig utveksles informasjon og kunnskap med. Hodepine Norge er medlem av Hjernerådet, og i 2018 ble foreningen også tatt opp som medlem i den europeiske paraplyorganisasjonen for migrene og hodepine, European Migraine and Headache Alliance. Vi har et samarbeidsprosjekt om barnemigrene med Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS). Vi har også i 2018 deltatt sammen med en rekke andre pasientorganisasjoner, i utforming av en brosjyre om utprøvende behandling: Utprøvende behandling, noe for deg?

Fagmøter i 9 byer

I løpet av 2018 arrangerte Hodepine Norge 9 fagmøter rundt om i landet, der leger i det medisinske fagrådet holdt innlegg, og der deltagere fikk mulighet til å stille spørsmål til legene. Møtene ble holdt i:

  • Drammen
  • Fredrikstad
  • Hamar
  • Tromsø
  • Stavanger
  • Tønsberg
  • Skien
  • Trondheim
  • Oslo.
Tine Poole holder innlegg på Hodepine Norges fagmøte
Informasjonsfilmer

Informasjonsfilmen Hodepine Norge laget i 2017 ble vist på TV både i påsken og pinsen 2018. I 2018 har foreningen også hatt et særlig fokus på å formidle kunnskap om migrene hos barn, og i samarbeid med Bravissimo videoproduksjon og  kroniskesmerter.no/, har vi på våre nettsider og på Facebook republisert en rekke filmer om barnehodepine fra  barnehodepine.no

https://www.youtube.com/watch?v=xWa7SkxPZWU
Reklamefilm laget i 2017
Digitale informasjonskanaler

Foreningen har etablert en Instagram-konto som benyttes til informasjon til medlemmer, i tillegg til foreningens hjemmeside og facebookside.

https://www.facebook.com/HodepineNorge/
Ny styreleder

I august 2018 gikk Torfinn Hansen, foreningens styreleder, bort. På ekstraordinært årsmøte i september 2018 ble Per S. Thoresen valgt til ny styreleder frem til neste ordinære årsmøte.

Regnskap

Foreningen inngikk avtale med revisor i januar 2018 og regnskapsfører i november 2018.


Regnskap 2018


Budsjett 2019

Lær mer om hodepine

Andre årsrapporter

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter