fbpx

Medlem nr. 1000

«Jeg mener den viktigste oppgaven dere i Hodepine Norge har, er å nå ut til sykehus og fastleger med hvilke typer behandling man har for å hjelpe de som lever med migrene og andre typer hodepine.»

Emgality er godkjent i USA

Emgality er godkjent i USA 27. september ble Emgality (Galcanezumab) godkjent av FDA (U.S. Food and Drug Administration) Emgality er en månedlig injeksjon, som pasienten selv setter hjemme. Den fungerer forebyggende mot migrene, det vil si at den skal gi færre migreneanfall pr. måned. Dette er den tredje i rekken Les mer…

Vellykket årsmøte

Årsmøte På selveste den internasjonale hodepinedagen 12. september, holdt pasientforeningen Hodepine Norge ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet valgte ny styreleder, styremedlem og to varamedlemmer. Med dette er styret nå fulltallig og består av: Styreleder Per S. Thoresen Nestleder Ane Nore Nyhus Styremedlemmer Aud Nome Dueland Kristine Rørholt Olav Elvemo Laila Nordskog Varamedlemmer: Les mer…

Ekstraordinært årsmøte 12. september 2018

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hodepine Norge i henhold til vedtektene punkt 5. Medlemmer i Hodepine Norge innkalles til ekstraordinært årsmøte 12. september 2018 Tidspunkt: kl. 18.00- 18.30 Møtested: Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsveien 29,0167 Oslo) Bakgrunnen for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte, er at styrets leder gikk bort Les mer…