fbpx

«Bare» vondt i hodet?

Publisert av administrator den

Mange barn og unge som sliter med tilbakevendende hodepine har ikke fått diagnose hos legen – de oppsøker ikke helsevesenet for sine plager, rett og slett fordi foreldre ikke anser hodepine som alvorlig nok, ikke forstår at hodepinen kan være migrene, eller ikke vet at det finnes god behandling. Dette til tross for at hos 75 % av barn med migrene forekommer sykdommen i den nærmeste familie.

Visste du at så mange som 1-2 barn i hver skoleklasse har migrene, og at skremmende mange ikke får hjelp?

Migrene hos barn arter seg ofte litt annerledes enn hos voksne. Anfallene varer kortere tid og har ikke nødvendigvis alle de klassiske karakteristika som vi bruker for å stille diagnosen. Barn kan heller ikke alltid beskrive anfallene slik vi voksne kan – de har rett og slett ikke det ordforrådet som trengs.

Mange barn går udiagnostisert med en sykdom som uten riktig behandling i verste fall kan kronifiseres med årene og få alvorlige konsekvenser som tap av skolegang, utdanning, karriere og sosialt liv.

Mange ungdommer møter manglende forståelse fra lærere, medelever og helsesøstre som tror problemet ikke er så stort som det er.
Ved Sandvika Nevrosenter tilbys 2 dagers kurs i oktober 2017 for henholdsvis barn og ungdom som er plaget av hodepine og migrene,

Kurset vil ta for seg mange av utfordringene som de unge møter, som f.eks:
– Hyppig fravær fra skole/utdanning og tap av sosiale roller og nettverk
– Problemer i samspill med familie og venner
– Tap av forventninger om mestring og kontroll
– Vanskelige følelser som frustrasjon og sinne, skyld- og skamfølelse, sorg og savn

Målet med gjennomført kurs er at deltagerne gjør endringer i eget liv, slik at de bedre kan mestre utfordringene i livet sitt.
På kurset får de opplæring knyttet til kunnskap om forebygging og behandling av sin hodepine.  Hvordan de kan bruke ulike teknikker for å endre uhensiktsmessig adferd og tanker som skaper vonde følelser og som igjen kan påvirke smertene.

Kursene er delt opp i to aldersgrupper:
Kurs 1 Aldersgruppe 11-15 år:
Fredag 3. november kl. 13-16 og lørdag 4. november kl. 09-13

Kurs 2 Aldersgruppe 16-20 år:
Fredag 3. november kl. 17-20 og lørdag 4. november kl. 14-18

Pris: kr 3600,-

For barn eller ungdom som allerede har vært til utredning for hodepine/migrene ved Sandvika  Nevrosenter gis 20% rabatt.
Pris: kr 2880,-

Medlemmer i pasientforbundet Hodepine Norge gis 20% rabatt:
Pris:  kr 2880,-

Påmelding kan du gjøre her.

Kategorier: Fakta