Barn (9 år) gikk glipp av bursdagsselskap p.g.a. hodepine - igjen

Julians migrene trigges ofte av spent forventning.
Så trist at det skjer hver gang noe gøy er på trappene..

Spenning og stress utløser ofte migrene hos både barn og voksne.
Mange barn med migrene har ikke fått diagnose hos legen, fordi symptomene kan være litt annerledes enn hos voksne.

Hvis ditt barn har mye hodepine kan du gjøre to ting:

1) Søk lege
2) Se flere filmer om hodepine og migrene hos barn hos barnehodepine.no