fbpx

CGRP-hemmere: Nevrolog får avbryte behandlingspause

Publisert av Hodepine Norge den

Etter press fra flere hold, deriblant Hodepine Norge og medlemmene, har Helse- og omsorgsdepartementet gjort en justering av den nye regelen om 3 måneders behandlingspause for å fortsatt få blå resept på CGRP-hemmere.

Pausen kan avbrytes

Nevrolog kan avbryte pausen i følgende tilfeller. Det er presisert at det gjelder unntaksvis:

  • vesentlig forverring og fortsatt kronisk migrene i minimum en 4-ukers periode
  • status migrenosus (Et migreneanfall som varer lengre enn 72 timer)
  • andre tungtveiende medisinske individuelle hensyn 

Flere endringer bør gjøres om

Det er bra at det ble lagt inn rom for legefaglig vurdering av behandlingspausen. Allikevel mener forbundet at flere av endringene må gjøres om:

  • Første måletidspunkt: Hvis man ikke har minst 30% effekt etter 3 måneder, skal man tas av behandlingen.  Men noen trenger lengre tid for god effekt. Vi mener prøvetiden bør forlenges til 6 måneder, for å sikre at ikke de som bruker lengre tid mister muligheten til behandling.
  • Måling av behandlingseffekt: Kun reduksjon i antall hodepinedager skal nå måles. Vi mener det må tas hensyn til at de som ikke får færre hodepinedager, men bedre dager med mildere og mer kortvarig hodepine, får bedre helserelatert livskvalitet.
  • Pauseintervall og pausevarighet Det er fortsatt for rigid å kreve 3 måneder pause etter bestemte intervaller, selv om det nå er åpnet for å avbryte den etter legefaglig vurdering.

Bør heller hindre at folk utvikler kronisk migrene

Behandle flere – ikke færre. De av oss som har hyppig migrene, fra 8 til 14 dager pr. måned får ikke dekket denne behandlingen. De har migrene minst 2 ganger pr. uke, og i tillegg til at migrenen sterkt påvirker evnen deres til å fungere, står de i fare for å utvikle kronisk migrene, med alt det fører med seg. Er det ikke bedre å gi dem virksom behandling som kan hindre det? Det er jo ingen tvil om at det vil lønne seg for samfunnet.

Hva skjer videre?

Hodepine Norge jobber videre med saken. Vi er i kontakt med media, politikere, paraplyorganisasjoner med mer.