fbpx

Deltakere med spenningshodepine søkes til studie

Publisert av Laila Mathisen den


NB: Følgende tekst er fra Trønder-Avisa

Nevrolog Kristina Devik er tildelt 180.000 kroner fra Helse Nord-Trøndelag for å forske på hvorvidt injeksjoner med Botlulinumtoksin kan hjelpe flere med kronisk tensjonstype-hodepine. Nå etterlyser hun pasienter til prosjektet.

Spenningshodepine er undervurdert

Kronisk spenningstype-hodepine er veldig undervurdert. Botulinumtoksin-injeksjoner er en allerede godkjent behandling
mot kronisk migrene, og faglitteraturen tyder på at det også kan være et godt behandlingsalternativ for pasienter med kronisk tensjonstype-hodepine, sier Kristina Devik, spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

Spenningshodepine har innvirkning på livskvalitet
Nevrolog Kristina Devik søker deltakere til studien

Kronisk spenningshodepine er den daglige hodepinen, den som kommer utover dagen og som forverrer seg utover ettermiddagen. Man har ikke de samme sterke anfallene som ved migrene. Men man har likevel en invalidiserende, nesten daglig hodepine som kan ha stor innvirkning på livskvalitet.

15 dager med hodepine i måneden

Har du 15 dager med hodepine som har verkende karakter, og det føles som en stramt bånd eller som en hjelm rundt hodet, så påvirker det livskvaliteten. Så har man gjort noen studier i verden som viser at Botulinumtoksin også kan ha effekt på denne type hodepine. Det er dette vi nå skal forske videre på, sier Devik.

Det er per i dag få medikamenter tilgjengelig for pasienter med kronisk tensjonstype-hodepine, og langtidseffektene er dårlige. Ifølge overlegen ved Sykehuset Namsos står denne pasientgruppen dessuten i stor fare for å utvikle såkalt medikamentindusert hodepine som en konsekvens av for høyt forbruk av smertestillende medikamenter.

Botulinumtoksin-injeksjoner er en allerede godkjentbehandling mot kronisk migrene, og faglitteraturen tyder på at det også kan være et godt behandlingsalternativ for pasienter med kronisk tensjonstype-hodepine som ikke oppnår effekt av eksisterende behandling, sier Devik.

Håper å utvikle nytt behandlingstilbud

Den kliniske studien i Helse-Nord-Trøndelag startes opp rundt påske, gjennom et samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste ved St. Olavs Hospital med Devik som forskningsleder med assistanse fra nevrosykepleier Nina M. Sandvær Nynes.
Pasienter med spenningshodepine vil få injisert Botulinumtokson i muskler i hodet.

Her vil vi studere effekten denne behandlingen gir. Vi tror vi kan bidra til å utvikle et nytt behandlingstilbud for denne pasientgruppen i fremtiden, sier Kristina Devik og legger til at man også håper å åpne muligheten for større studier i samarbeid med andre institusjoner.

Lav risiko

Behandlingen er forventet å gi en forebyggende og smertelindrende effekt hos deltakerne i studien, Samtidig som bruk av Botulinumtoksin som behandlingsmetode ikke vil skape noen farlig bivirkninger, sier Devik.
Hun understreker at det vil innebære svært lav risiko for dem som blir med i studien.


Trenger deltakere

Studiet er planlagt som en dobbelblindet, randomisert studie, som innebærer at verken deltakerne eller forskningsleder
Kristina Devik vet hvilken gruppe i studien som får den faktiske Botulinumtoksin-behandlingen. Det er det bare nevrosykepleier Nina
M. Sandvær Nynes som vil ha oversikten over.
Deltakerne deles inn i to grupper, hvor en gruppe for Botulinumtoksin-injeksjoner og den andre får injisert saltvann.
Så bytter vi slik at gruppen som fikk injisert saltvann, får Botulinumtoksin. På den måten vil alle deltakerne få den faktiske
behandlingen, presiserer Nynes.For å gjennomføre studien trengs det 66 deltakere. Nå oppfordrer Kristina Devik og Nina M. Sandvær Nynes potensielle deltakere med tensjonstype-hodepine om å ta kontakt:

Deviks forskningsprosjekt er ett av flere som for 2019 er tildelt interne forskningsmidler fra Helse Nord-Trøndelag for 2019.

Takk til Trønder-Avisa, som har gitt oss lov til å gjengi denne artikkelen, som opprinnelig ble publisert i avisa ved:
Heidi J. Stiklestad og
Harald Sæterøy (foto)
heidi@t-a.no / Tlf. 928 23 325