fbpx

Opptak av temakveld om hodepinesykdommer

Publisert av Laila Mathisen den

Opptak av temakveld om hodepinesykdommer

NTNU vitenskapsmuseet og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap arrangerte temakveld om hodepinesykdommer på Dokkhuset i Trondheim, 20. november 2018.
Alt ble filmet, og du kan se opptaket her:

 

NB: De første 20 minuttene er stillbilde, så spol frem 20 minutter. Der starter det.

I Norge lider anslagsvis 800.000 personer av migrene (tall fra Global Burden of Disease).

På verdensbasis regner WHO med at 15 % av den voksne befolkningen er rammet – ingen kontinent eller land er fritatt for denne lidelsen. Den regnes av WHO som en av de mest kostbare folkesykdommer i verden.

Bare i Norge er den årlige utgiften på mer enn 2 milliarder kroner. De hardest rammede er invalidiserte under anfall som rammer opptil 15 dager pr. måned.

Er det håp for en stor gruppe som får livskvaliteten ødelagt av ekstremt smertefulle og invalidiserende hodepineanfall? Mange får sitt første anfall tidlig puberteten og har migreneanfall som livslang skygge som stjeler livskvalitet, ødelegger studier og yrkeskarrierer og låser pasienten til et mørkt og stille rom i flere dager av gangen.

Både menn og kvinner er rammet, men få har fått riktig diagnose og medisinering. Mange leger vet altfor lite om migrene og hodepinelidelser, og samfunnet satser for lite på å få ut tilgjengelig behandling til de som trenger det. Hvorfor er det slik i en verden hvor forskning og teknologi har revolusjonert medisinfaget på så mange områder?

 

Lars Jacob Stovner har forsket på hodepine siden 1995 og er Professor i nevrologi på Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Han er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim og jobber i internasjonale nettverk hvor han er styremedlem i stiftelsen «Lifting the Burden» med offisiell relasjon til WHO.

Stovners forskningsgruppe har flere studier på behandling av migrene, medikamentoverforbrukshodepine (MOH), klasehodepine og cervikogen hodepine, både med medikamenter og kirurgiske metoder. Bl.a. har de utviklet A II-blokkeren candesartan og ACE-hemmeren lisinopril som nyttige forebyggende migrenemedikamenter.

 

Anne Christine Poole (Tine Poole) er allmennlege og hodepinespesialist. Hun etablerte Norges første private migreneklinikk i 1996 (Oslo Migreneklinikk), der hun også var medisinsk faglig ansvarlig lege. Fra 2014 har hun jobbet ved Sandvika Nevrosenter, og i april 2018 startet hun Hodepinesenteret ved Volvat Medisinske Senter der hun er fagansvarlig lege. Poole har selv alvorlig migrene, og hennes ønske om å spre kunnskap har resultert i opprettelsen av Volvat Hodepineakademi som retter seg dels mot helsepersonell og dels mot pasienter og pårørende.

Hun har vært og er Primary Investigator for flere kliniske studier – nå for den første CGRP hemmeren som nylig ble godkjent i USA – Aimovig.
Poole har i en årrekke hatt en utstrakt foredrag- og kurs virksomhet inklusive kurs for Den Norske Legeforening i håndtering av hodepine i allmennpraksis. Hun er fra 2012 engasjert av Universitetet i Edinburgh til å utarbeide en internettbasert bachelor og mastergrad i hodepine for helsearbeidere (MSc for hodepine). I 2011 utga hun boken MIGRENE rettet mot helsepersonell, pasienter og pårørende (Schibsteds forlag).
Hun er initiativtaker til pasientforbundet Hodepine Norge – forbundet for deg med migrene og andre hodepinetilstander som ble etablert høsten 2018 og mottar støtte fra BufDir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Tekst og bilder er hentet fra arrangøren