Ekstraordinært årsmøte 27. november 2023

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hodepine Norge i henhold til vedtektene punkt 5.

Medlemmer i Hodepine Norge innkalles til ekstraordinært årsmøte 27. november 2023

 • Tidspunkt: kl. 18.00- 18.30
 • Møtested: Teams

Bakgrunnen for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte, er at styret ønsker valg av ny revisor.
Årsaken til ønsket er en vesentlig kostnadsbesparelse av revisjonshonoraret. Medlemmene får ytterligere info om dette pr. epost.

Kun saker som fremgår av innkallingen vil bli behandlet.

På årsmøtet har alle medlemmer over 15 år møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Vedtak på årsmøtet skjer ved alminnelig flertall av de som deltar i avstemmingen. Ved stemmelikhet ansees forslaget som ikke vedtatt. Hvert medlem innehar en stemme, og det er ikke mulighet for å stemme for andre medlemmer etter fullmakt.

Selve voteringen skjer digitalt i forkant av møtet.

Årsmøtets agenda:

 1. Åpning av møtet ved styreleder Anne Christine Poole.
  Godkjenning av innkalling og agenda
 2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  Styret foreslår
  styreleder Anne Christine Poole som møteleser og generalsekretær Laila B. Mathisen som referent
  styremedlem Line Sodeland og varamedlem Aud Nome Dueland som protokollunderskrivere
 3. Valg av revisor.
  Styret foreslår at Moore AS velges som ny revisor fra og med 1. desember 2023.
 4. Forslag om endring av kontingentpris for ungdomsmedlemskap.
  Styret foreslår at kontingenten for ungdomsmedlemskap (0-26 år) endres fra kr. 200,- til kr. 50,- fra og med 1. januar 2024.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
styret i Hodepine Norge

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter