fbpx

Europeisk undersøkelse av hvor lang tid det tok å få diagnose og behandling mot migrene

Publisert av Hodepine Norge den

Tok det lang tid før du fikk riktig diagnose og behandling?

Eller var det full klaff på første forsøk? Uansett ønsker EMHA (European Migraine and Headache Alliance) din erfaring. Skjemaet er på Engelsk.

Her finner du spørreskjemaet
Tidlig diagnose kan hindre forverring

Riktig diagnose og behandling så tidlig om mulig, er veldig viktig. Ubehandlet eller feilbehandlet migrene, blir ofte verre med tiden og kan føre til kronisk migrene som er vanskeligere å behandle. Samfunnet har derfor alt å tjene på at migrenepasienter får rask diagnose og behandling.

EMHA kartlegger migrenepasientenes erfaringer i Europa

EMHA er vår europeiske paraplyorganisasjon. De har laget denne spørreundersøkelsen for å kartlegge hvordan det fungerer å få riktig diagnose og riktig behandling for migrene, i Europa. Er det vanskelig? Tar det lang tid? Eller får de fleste hjelp tidlig?
Samtidig ønsker de å samle anonyme individuelle erfaringer fra oss som svarer, for å kunne gå i dybden på noen personlige opplevelser med migreneutredning.

Skal lage video

De anonyme svarene vil EMHA bruke som grunnlag i en video de lanserer på European Migraine Awareness day den 12. september.

Fokus også på manglende undervisning om hodepine

Videoen vil også rette oppmerksomhet mot den planlagte kampanjen “The missing lesson”, som handler om det faktum at medisinutdanningen kun inkluderer få timer undervisning om hodepine. Det lave fokuset på hodepine i utdanningen påvirker legenes kunnskap om diagnostisering og behandling av hodepine, og EMHAs nye kampanje vil jobbe for å bedre dette.

Den europeiske migrenebevegelsen. Se Norsk nettside her.