fbpx

Fagseminar om riktig legemiddelbruk

Publisert av Hodepine Norge den


Lars Jacob Stovner, Professor (nevrologi) ved
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, og møteleder, professor Olav Spigset, overlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital.
Landets leger oppdaterer seg om behandling av hodepinesykdom

Denne uken arrangerte RELIS sitt årlige fagseminar i Trondheim. I år handlet det om riktig legemiddelbruk ved nevrologiske sykdommer. Hele 160 deltakere, hovedsaklig leger og farmasøyter, var tilstede og fikk faglig påfyll.

Professor Lars Jacob Stovner fra St. Olavs hospital, om ‘Legemiddelutløst hodepine’
Hodepinesykdom på agendaen

På agendaen var hodepinesykdom godt representert, med temaer som:

  • Hvordan diagnostisere hodepine og når henvise til spesialist
  • Anfallsbehandling av migrene
  • Forebyggende behandling av migrene
  • Behandling av migrene hos gravide og ammende
  • Legemiddelutløst hodepine


Blant foredragsholderne var Hodepine Norges medisinske fagråd representert, ved lege Tine Poole.

Dr. Anne Christine Poole om ‘Hvordan diagnostisere hodepine, og når henvise til spesialist’
Takk til RELIS

Vi i pasientforbundet Hodepine Norge, takker for at RELIS i år valgte å rette oppmerksomhet mot hodepinesykdom!