fbpx

Flere politiske partier stiller spørsmål ved at migrenepasientene tvinges til behandlingspause

Publisert av Hodepine Norge den

SV og FRP stiller skriftlig, formelt spørsmål til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Før påske stilte SV v/Kathy Lie, dette spørsmålet:

FRP har også sendt inn spørsmål

Første arbeidsdag etter påske, kom det et nytt spørsmål om den samme saken, fra FRP v/Bård Hoksrud:

Dette er saken:

Kort oppsummert, mener helsemyndighetene at det brukes for mye penger på den forebyggende migrenemedisinen CGRP-hemmere til migrenepasientene – og har fra 1. april vedtatt noen innstramminger som skal få ned omfanget av bruken.

Hodepine Norge mener tvert i mot at det lønner seg å gi migrenepasientene denne medisinen, som gir mange en ny sjanse til å komme seg gjennom studier, eller tilbake til arbeidslivet.
Gjennom mange år er det brukt alt for lite penger på migrenepasientene, og mange har derfor unødvendig utviklet kronisk alvorlig sykdom. Når vi nå endelig har fått en behandling som er skreddersydd til forebygging av den nevrologiske sykdommen migrene, er det både etisk riktig og lønnsomt å gi denne medisinen til de som trenger den.

Globalt er migrene den nest viktigste årsaken til funksjonstap. Hos kvinner under 50 år, er det den viktigste.

Kategorier: Nyheter