For rigid, sier forbundet om innstramming i reglene for CGRP-hemmere

De nye reglene for refusjon av CGRP-hemmere er for rigide, sier Hodepine Norge, som er redd for at dette vil gjøre pasientene sykere.