Har du et prosjekt du vil søke midler til?

 

Hodepine Norge er godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam, hvilket betyr at du kan søke midler til dine prosjektidéer med oss som ansvarlig søkerorganisasjon.

Vi er naturlig nok opptatt av alle prosjekter som kan bidra til å hjelpe de som sliter med hodepinesykdommer. Dette innebærer prosjekter som for eksempel kan bidra til bedring og mestring, økt kunnskap, eller skape nye verktøy og hjelpemidler som gjør hverdagen lettere. Dette er noe vi gjerne vil hjelpe deg med å gjennomføre!

Vår interne frist for å ta kontakt er 1 måned før søknadsfristen til Stiftelsen Dam forfaller. Dette er slik at vi får tid til å se over søknaden, ta stilling til om dette er noe vi kan sette vår støtte bak, gi tilbakemeldinger på søknadens innhold og form, og samarbeide om å levere inn en god søknad.

Stiftelsen Dam har følgende programmer du kan søke på gjennom oss:

 

Dam Helse

Dam Helse har løpende søknadsfrist, og formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Helseprogrammet har en søknadsramme på kr. 40 000 – 400 000.

Viktige lenker, Dam Helse

Utlysning

Forhåndsvisning av skjema

 

Dam Utvikling

Programmet Utvikling har én utlysning i året. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn: Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres deretter til å sende inn full søknad.

Som Dam Helse er formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse

Utviklingsprogrammet har en søknadsramme på kr. 400 000 – 1 500 000.

Frister for Dam Utvikling

  • 15. September – Søknadsskjema åpnes
  • 15. November – Fristen for skissesøknad
  • 6. Februar – Svar på søknad
  • 31. Mars – Søknadsfrist, utvidet søknad
  • 20. Juni – Offentliggjøring av tildeling

Viktige lenker, Dam Utvikling

Utlysning

Forhåndsvisning av skjema, skissesøknad

Forhåndsvisning av skjema, utvidet søknad

Mal for prosjektbeskrivelse, utvidet søknad

 

Dam Forskning

Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november. 

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn utvidet søknad. 

Forskningsprogrammet finansierer forskning i tråd med formålet som er i regi av en norsk, forskningsansvarlig institusjon. Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter.

Viktige datoer for Dam Forskning

  • 15. November – Søknadsskjema åpnes
  • 15. Februar – Søknadsfrist for skissesøknad
  • 14. April – Svar på søknad
  • 10. Juni – Søknadsfrist, utvidet søknad
  • 17. Oktober – Offentliggjøring av tildeling

Viktige lenker, Dam Forskning

Utlysning

Forhåndsvisning av skjema, skissesøknad

Mal for prosjektbeskrivelse, utvidet søknad

Obligatorisk CV-mal, forskning

Mal for godkjenning av prosjektet fra institusjon 

 

Hvilke prosjekter har vi fått støtte til hittil?

Dam Helse

Når hodet blir en pine – Utvikling av regionale læringsnettverk for personer med omfattende hodepine (ferdigstilt)

Ung med hodepine – Kurs for ungdom mellom 13 og 20 år (ferdigstilt)

Brukermedvirkning i behandlingstilbud for hodepine (eksternt prosjekt gjennomført av Nordic Brain Tech, ferdigstilt)

Hodepinekonferansen – Håp om bedre behandling (ferdigstilt)

Hva er det med Erlend? – En film om å leve med klasehodepine (eksternt prosjekt gjennomført av Sanden Media)

Flere hoder tenker bedre enn ett – Likepersonskurs i regi av Hodepine Norge

Utvikling av en ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi (eksternt prosjekt gjennomført av Daniel Bratbak ved NTNU)

 

Dam Forskning

Nye behandlinger mot spenningstype hodepine (eksternt prosjekt gjennomført av Kristina Devik ved Namsos sykehus / NTNU)

En ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi (eksternt prosjekt gjennomført av Daniel Bratbak ved NTNU)

 

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss!

 

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter