fbpx

Har du et prosjekt du vil søke midler til?

Hodepine Norge er godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam, hvilket betyr at du kan søke midler til dine prosjektideer med oss som ansvarlig søkerorganisasjon.

Vi er naturlig nok veldig opptatt av alle prosjekter som kan bidra til å hjelpe de som sliter med hodepinesykdommer. Dette innebærer prosjekter som for eksempel kan bidra til bedring og mestring, økt kunnskap, eller å skape nye verktøy og hjelpemidler som gjør hverdagen lettere for de med hodepineplager. Dette er noe vi gjerne vil hjelpe deg med å gjennomføre!

Som søkerorganisasjon og prosjektansvarlig får Hodepine Norge også et administrasjonsbeløp ved siden av det beløpet du har fått innvilget av Stiftelsen Dam. All støtte er til stor hjelp for oss, så dette er vi takknemlige for!

Hva er vår rolle i prosessen?

For å søke Stiftelsen Dam om støtte til et prosjekt, må du samarbeide med en av deres 38 godkjente søkerorganisasjoner. Hvis du velger oss som søkerorganisasjon vil det være vi som sender inn søknaden, og som står ansvarlige for prosjektet.

Når du kontakter oss med en søknad, vil vi ta stilling til om søknaden og prosjektet er noe vi kan stå ansvarlige for, samt den reelle gjennomførbarheten av det. Dersom vi mener at dette er noe vi kan gjøre, vil vi samarbeide med dere for å sørge for at søknaden inneholder det den skal og er korrekt før innsendelse. Det er også vi som står for den endelige innsendelsen til Stiftelsen Dam.

Hvilke prosjekter har vi fått støtte til hittil?

Følgende prosjekter har vi fått støtte fra Dam til hittil:

Frister

Vår interne frist er 1 måned før søknadsfristen til Stiftelsen Dam forfaller (hvilket vil si 15. februar for Helse vår, og 15 august for Helse høst). Dette er slik at vi får tid til å se over søknaden, ta stilling til om dette er noe vi kan sette vår støtte bak, gi tilbakemeldinger på søknadens innhold og form, og eventuelt samarbeide om å levere inn en god søknad.

Her er mer informasjon om Helse-programmet til Dam, samt oversikt over deres frister.

Helse vår

 • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. februar: Søknadsfrist for å levere søknad til Hodepine Norge.
 • 15. mars: Søknadsfrist
 • 15. juni: Tildeling

Helse høst

 • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. august: Søknadsfrist for å levere søknad til Hodepine Norge
 • 15. september: Søknadsfrist
 • 15. desember: Tildeling

Forskning

Dersom du ønsker å søke forskningsprogrammet, bør du sette deg inn i Dam sine informasjonssider om forskningsprogrammet, og kontakte oss i god tid før søknadsprosessen starter.

 • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
 • 15. januar: Søknadsfrist for å levere forenklet skissesøknad til Hodepine Norge
 • 15. februar: Søknadsfrist, forenklet skissesøknad
 • 14. april: Svar på forenklet skissesøknad
 • 15. mai: Søknadsfrist for å levere utvidet søknad til Hodepine Norge
 • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad
 • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
Linker

Her er linker til viktig informasjon om Helse-programmet, som du bør lese over før du skriver en søknad og sender den inn. Dette er Stiftelsen Dam sine egne brukerveiledninger og skjemaer som gir et nyttig utgangspunkt og som er viktige å forholde seg til.

Dette er brukerveiledningen for deg som vil søke midler. Den er viktig å sette seg inn i før du setter i gang:

Brukerveiledning for søkere.

Dette er Stiftelsen Dam sin anbefalte disposisjon og mal til søknaden.

Mal for anbefalt disposisjon.

Dette er en forhåndsvisning av skjemaet som du vil måtte fylle ut når du sender inn søknaden. Denne er det viktig at du tar deg god tid med.

Forhåndsvisning av skjema.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss!
Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.