Har du et prosjekt du vil søke midler til?

NB: Denne siden er under oppdatering for å tilpasses til nye regler hos Stiftelsen DAM.  

 

Hodepine Norge ble godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam høsten 2019, hvilket betyr at du nå kan søke midler til dine prosjektideer med oss som ansvarlig søkerorganisasjon.

Vi er naturlig nok veldig opptatt av alle prosjekter som kan bidra til å hjelpe de som sliter med hodepinesykdommer. Dette innebærer prosjekter som for eksempel kan bidra til bedring og mestring, økt kunnskap, eller skape nye verktøy og hjelpemidler som gjør hverdagen lettere. Dette er noe vi gjerne vil hjelpe deg med å gjennomføre!

Som søkerorganisasjon får Hodepine Norge også et beløp likt 10% av det beløpet du har fått innvilget av Stiftelsen Dam. All støtte er til stor hjelp for oss, så dette er vi takknemlige for!

Hva er vår rolle i prosessen?

For å søke Stiftelsen Dam om støtte til et prosjekt, må du samarbeide med en av deres 38 godkjente søkerorganisasjoner. Hvis du velger oss som søkerorganisasjon vil det være vi som sender inn søknaden, og som står ansvarlige for prosjektet. Når du kontakter oss med en søknad, vil vi ta stilling til om vi kan stå ansvarlig for prosjektet og gjennomførbarheten av det. Dersom vi mener at dette er noe vi kan gjøre, vil vi samarbeide med dere for å sørge for at søknaden inneholder det den skal og er korrekt før innsendelse. Det er også vi som står for den endelige innsendelsen til Stiftelsen Dam.

Hvilke prosjekter har vi fått støtte til hittil?

Hodepine Norge fikk har fått innvilget støtte til to prosjekter så langt: 227 000 kroner til prosjektet «Kurs i forebygging, behandling og mestring av stadig tilbakevendende hodepine hos ungdom mellom 13 og 20 år» med oppstart i 2021, og 868 000 kroner til prosjektet «Når hodet blir en pine: utvikling, gjennomføring og evaluering av læringsnettverk for personer med omfattende hodepine», også med oppstart i 2021.

Frister

Vår interne frist er 1 måned før søknadsfristen til Stiftelsen Dam forfaller. Dette er slik at vi får tid til å se over søknaden, ta stilling til om dette er noe vi kan sette vår støtte bak, gi tilbakemeldinger på søknadens innhold og form, og samarbeide om å levere inn en god søknad.

Se frister hos Stiftelsen DAM, under de ulike programmene: Søknadsprogrammer

 

Linker

Her er linker til viktig informasjon som du bør lese over før du skriver en søknad og sender den inn. Dette er Stiftelsen Dam sine egne brukerveiledninger og skjemaer som gir et nyttig utgangspunkt og som er viktige å forholde seg til.

Dette er brukerveiledningen for deg som vil søke midler. Den er viktig å sette seg inn i før du setter i gang:

Brukerveiledning for søkere.

Dette er Stiftelsen Dam sin anbefalte disposisjon og mal til søknaden.

Anbefalt disposisjon.

Dette er en forhåndsvisning av skjemaet som du vil måtte fylle ut når du sender inn søknaden. Denne er det viktig at du tar deg god tid med.

Forhåndsvisning av skjema.

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss!
Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter