fbpx

Her er Hodepine Norges ønsker for hodepinepasientene i statsbudsjettet 2021

Publisert av Laila Mathisen den

Fagrådet møtte i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

I oktober 2020, var vi i Stortingets helse- og omsorgskomite for å legge frem våre ønsker til statsbudsjettet 2021, for alle som er rammet av hodepinesykdom.

Her kan du se opptak av vårt innlegg for komiteen, og under kan du lese teksten i sin helhet.

Innlegg av Tine Poole

Migrene er ikke hodepine

Nei – Migrene er en kronisk nettverkssykdom i hjernen med anfall,
der hodepinen bare er ett av mange symptomer.
Epilepsi er en annen slik nettverkssykdom i hjernen.

Migrene rammer svært mange – 14 % av befolkingen. Men bare et mindretall av disse pasientene er det vi kaller hardt rammet, og det er den gruppen vi må snakke om her i dag: De som har hyppige anfall – i tillegg til de som allerede har utviklet kronisk migrene.

Merk dere at migrene er den viktigste årsaken til
funksjonsnedsettelse hos personer under 50 år.

Det har store økonomiske konsekvenser for samfunnet.

Husk at migrene rammer ikke bare yrkesaktive, men ses i alle aldre.
Vi ser at mange unge mennesker har mistet evnen til å tilegne seg
kunnskap pga. denne sykdommen og ender derfor ofte på feil side av
NAV-døren.

I 2018 kostet Migrene samfunnet mer enn 1 milliard kroner bare i sykepenger, AAP og uføretrygd

Det er mye og det er trist, fordi det hadde ikke lenger behøvd å være
slik, hvis flere av disse pasientene hadde fått bedre behandling tidlig.
Vi snakker om målrettede og effektive medikamenter – CGRP-antistoffene.

Innlegg av Aud Nome Dueland

Migrenebehandling har fått et stort løft med nye, målrettede medisiner

som kan forebygge sykdommen, og gi bedre livskvalitet og
funksjonsnivå. Dette koster penger.

Problemet er at dersom man ikke ser hele perspektivet, vil kostnadene synes større enn de i realiteten er for samfunnet.
Mange studier viser at de totale samfunnskostnadene av migrenesykdom er nesten 10 ganger større enn direkte kostnader til medisinsk behandling.
Man kan ikke redusere disse kostnadene med tidsbegrenset individuell refusjon for ny behandling kun for de med kronisk migrene.


Vårt mål er at

  • Flere pasienter må få adekvat behandling tidligere i
    sykdomsforløpet.
  • Leger må få et kunnskapsløft med bedre utdanning i effektiv
    behandling av migrene.

Da vil bl.a. flere unge fullføre utdanning og flere vil være i stand til å
stå i jobb.
Belastningen på vårt velferdssystem vil reduseres.

Helse- og Omsorgskomiteen oppfordres herved til å ta initiativ til
samarbeid med andre komiteer, og løfte dette til Stortinget. Det er
dere, våre folkevalgte politikere, som har det store ansvaret for å se
hele bildet.
Investering i medikamentell behandling av migrene vil uten tvil
redusere samfunnskostnader med mange ganger det
medikamentene koster.