Her er Hodepine Norges ønsker for hodepinepasientene i statsbudsjettet 2021

Se hva vi fortalte Helse- og omsorgskomieteen om hva hodepinerammede trenger.