Hjernen til personer med migrene kan være mer sårbar for endringer i søvn

Søvn og migrene

Sammenhengen mellom søvn og migrene er sentralt i den nyeste forskningen til Martin Syvertsen Mykland ved NTNU.

«-Vi har undersøkt personer med migrene etter vanlig søvn og redusert søvn. Resultatene tyder på at hjernen til personer med migrene er mer sårbar for endringer i søvn. Denne sårbarheten kan være ulik for ulike undergrupper av migrene og det virker å ha betydning når på døgnet man vanligvis har anfall.»

Mange opplever sammenheng mellom søvn og migrene

«Vi tror at hjernen til dem som har migrene kan være mer utsatt for ubalanse i systemene som demper eller øker noen typer hjerneaktivitet. Vi vet også at mange opplever en sammenheng mellom søvn og migrene og at områder i hjernen som vi tror har med migrene å gjøre også er involvert i søvn. I denne studien undersøkte vi derfor hjernens funksjon etter to netter med normal søvn og to netter med redusert søvn.»

Migrenepasienter kan være mer utsatt ved søvnmangel

«Resultatene tyder på at personer med migrene er mer utsatt for endringer i hjernens funksjon ved redusert søvn. Spesifikt så vi at en type systemer som demper hjerneaktivitet, endret seg hos dem som har migrene da de sov mindre, sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Videre delte vi opp deltakerne med migrene i to undergrupper. Den ene gruppen bestod av dem som vanligvis fikk migreneanfall i forbindelse med søvn eller ved oppvåkning. Den andre gruppen bestod av dem som anga at de vanligvis fikk migreneanfall på dagtid eller uten sammenheng med noen bestemt tid på døgnet. Med denne oppdeling så vi at det var dem som vanligvis hadde migreneanfall på dagtid som var mest sårbare for denne endringen i hjernens aktivitet utløst av for lite søvn.

-Oppsummert tyder resultatene våre på at personer med migrene er mer utsatt for endringer i hjernens funksjon ved mangel på søvn. Det kan også virke som om ulike mekanismer er involvert hos dem som vanligvis har søvnrelaterte anfall og dem som ikke har dette.»

Her kan du lese hele forskningsartikkelen:

Søvn og migrene, artikkel i magasinet Søvn

Magasinet Søvn er utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. På side 12 i denne utgaven finner du en artikkel av Martin Syvertsen mykland med flere, om hva den nyeste forskningen sier om søvn og migrene.

Magasinet Søvn. Klikk på bildet for å lese artikkelen

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter