fbpx

Hodepine Norge med i Hjernerådet 

Publisert av Kristine Rørholt den

Hodepine Norge er nå opptatt som medlem nr. 50 i Hjernerådet.

Fra høringsnotatet fra Hjernerådet til helse – og omsorgskomiteen i tilknytning til statsbudsjettet for neste år, er det tatt med et viktig avsnitt for oss:

Migrene og hodepine: 750 000 nordmenn er rammet av migrene. Om lag 150 000 har kronisk hodepine pga. migrene og andre hodepinetyper. Dette gjelder særlig kvinner. Hvert år er det i Norge 2 millioner tapte arbeids- og skoledager pga. migrene. Dette rammer enkeltmennesker, men er også et stort samfunnsøkonomisk problem. Nye medisiner er på trappene. Vi må ha ordninger som gjør at ny og mer virksom medisin raskt kan bli tilgjengelig for pasientene.

Jo flere medlemmer vi er, desto lettere er det med styrke å påvirke med målsetning å nærme oss forbundets visjon – alle i Norge som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer skal få rett diagnose og riktig behandling.

Husk å meld dere inn i Hodepine Norge – sammen står vi sterkere!

Kategorier: MedlemNyheter