fbpx

Hodepine etter hjernerystelse

Hjernerystelse kan gi langvarig hodepine

De fleste vet at hjernen kan få skader av harde slag. Men støtet trenger ikke være hardt for å gi skade. Det holder at hjernen blir satt i brå bevegelse. Det kan f.eks. skje ved å uforvarende gå på en glassdør, eller skalle i en litt for lav dørkarm. Du behøver ikke å ha besvimt for å ha hatt hjernerystelse.

Hjernerystelse kan oppstå uten slag mot hodet.

Faktisk trenger man ikke å ha fått et støt direkte mot hodet i det hele tatt. Se for deg at du sklir på isen om vinteren, og lander hardt på rumpa. Hjernen settes i brå bevegelse, som kan gi hjernerystelse.

Hodepine er vanlig

Hodepine er veldig vanlig etter hjernerystelse. Denne hodepinetypen kalles posttraumatisk hodepine. Heldigvis blir de fleste bra igjen etter 2 til 7 dager. Hos noen varer hodepinen i 1-3 måneder.

Andre plager etter hjernerystelse kan være svimmelhet, konsentrasjons- og hukommelsevansker, kvalme/oppkast, synsforstyrrelser, voldsom utmattelse, overfølsomhet for lyd- og lys

Noen får langvarige plager

Hjernerystelse rammer cirka 30 000 nordmenn hvert år. Omtrent 20 prosent av dem, eller 6 000 personer, får skader som varer over en lengre tidsperiode. Disse må følges opp av lege, og kan trenge spesialisthjelp. Det finnes en egen forening som jobber for deg som har plager etter hjernerystelse: Hjernerystelsesforeningen

Her omtales en studie som viser at personer som har vært innlagt på sykehus med en mild hodeskade, har dobbel så stor risiko for å utvikle hodepine, eller få en forverring av allerede eksisterende hodepine, enn befolkningen ellers.

Hvor kan jeg få hjelp?

Hvis du opplever at hodepinen og eventuelle andre plager etter hjernerystelsen ikke går over etter rimelig tid, må du ta kontakt med fastlegen din for å vurdere om du trenger behandling.
En kartlegging av hodepinen er viktig, og det er lurt å føre hodepinedagbok. Denne gir både deg og legen bedre oversikt over hvor mye hodepine du har, og gjør det lettere for fastlegen å vurdere behandlingsmuligheter og om du må henvises videre.

Hvis du skal henvises videre, er det fint å vite at det finnes fagmiljøer med ekstra kompetanse på plager etter hjernerystelse, f.eks. ved Ullevål sykehus og ved Sunnaas sykehus sin avdeling på Aker sykehus, som i programmet Helse og arbeid, utreder og hjelper folk med senfølger etter mildere hodetraumer. Se link til intervju om dette tiltaket, med ansvarlig overlege Lars Nyseter lengre ned på siden.

All hodepine skal diagnostiseres, og så behandles i henhold til retningslinjene for diagnosen. F.eks. skal migrenelignende plager etter hjernerystelse behandles som migrene.

Nevrolog Aud Nome Dueland om behandling av hodepine etter hjernerystelse

Her kan du lese hvilke retningslinjer legene har for behandling av hodepine etter hjernerystelse

Langvarige plager etter lette hodeskader

Kjersti lever med hodepine etter hjernerystelse

Tilbud til personer med lett traumatisk hodeskade (hjernerystelse)

Oslo universitetssykehus Ullevål har hatt et poliklinisk tilbud for personer med lett traumatisk hodeskade siden 2007. Etter først å ha vært et prøveprosjekt er tilbudet nå permanent. Les Hjernerystelsesforeningens artikkel her: Kort vei fra forskning til behandling på Ullevål sykehus

Behandling av langvarige plager etter milde og moderate hodetraumer, podcast-intervju med overlege Lars Nysether.

Hjernerystelsesforeningen i Danmark: Om posttraumatisk hodepine
Migrene Danmark: Får man migrene av hjernerystelse?