fbpx

Klasehodepine

Klasehodepine er sannsynligvis en av de aller verste smertene et menneske kan oppleve. Dette er en sjelden hodepineform som oppstår hos ca. 0,1% av befolkningen.
Tre ganger så mange menn som kvinner rammes, og den starter som regel først i 28-30 års alderen.

Tidligere ble denne hodepineformen også kalt Hortons hodepine.
Den ble kjent allerede på 1800 tallet, og omtalt av dr. Bayard T Horton.

Han beskrev i 1939 den kortvarige sterke hodepinen, uten at han da var klar over at den opptrådte svært hyppig i visse perioder – i klaser eller klynger.
Diagnosen Cluster headache kom først i bruk på 50-tallet, og har senere fått den norske betegnelsen Klasehodepine.

Episodisk eller kronisk

Klasehodepine finnes i 2 varianter – episodisk og kronisk.
For de som har den episodiske formen er det vanlig å få mellom 1 og 8 anfall i døgnet av 20-180 minutters varighet i en periode på 4-12 uker. Nattlige anfall er hyppig. De kan ha anfallsfrie perioder på måneder eller år. Hos enkelte synes det å være tydelige årstidsvariasjoner slik at anfallene kommer til faste tider.
Kronisk klasehodepine har de som har mindre enn 14 dager anfallsfrihet per år.

Diagnose

Sykdommen mistolkes nok ofte som en sterk migrenehodepine, men er svært karakteristisk. Diagnostisk kan det av og til skape et problem at man faktisk kan ha begge sykdommer, og at pasienten ikke selv klarer å fortelle klart hvordan hodepinen arter seg de forskjellige gangene.
Dersom du ikke kommer til legen mens du har anfall kan du gjerne ta et bilde av deg selv mens det står på og ta med til legen.

Symptomer

Det typiske er at smertene er svært sterke, ja faktisk helt uutholdelige på det verste. Smertene sitter rundt eller bak det ene øyet, og på samme side oppstår det ofte tåreflod, rødt øye, sammentrukket pupill, hengende øyelokk, rennende eller tett nese. Noen få er også kvalme, men de færreste kaster opp.

Behandling

Anfallsbehandling med triptaner

Anfallene behandles oftest med Triptaner i form av injeksjoner.

Noen kan ha hjelp av triptaner i form av nesespray:

Eksempel på triptan i form av nesespray:

Enkelte pasienter må ha inntil 8 doser triptaner daglig i anfallsperioden.

Anfallsbehandling med oksygen

Noen får hjelp av oksygenbehandling under anfall.

Forebyggende

Det finnes god forebyggende behandling.  Denne artikkelen beskriver eksempler på slike medikamenter.

Svært sterke smerter

Hodepinen har fått tilnavnet ”selvmordshodepine” på grunn av de sterke smertene som oppstår, og pasientens lyst til å ta sitt eget liv. Ikke fordi man ønsker å dø, men fordi smertene er så uutholdelige at man blir desperat etter å få slutt på dem.

NevroNEL er en elektronisk legehåndbok for nevrologiske sykdommer. Innholdet om hodepine, lages og vedlikeholdes av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.

Klikk for å lese om NKH