fbpx

Behandling av Status migrenosus

De aller fleste håndterer migreneanfallene sine hjemme på egen hånd, eller med hjelp av pårørende.
Men noen opplever at et migreneanfall kan bli så alvorlig og langvarig at man trenger legenes hjelp til å komme ut av det.

Når migreneanfallet henger seg opp slik, gjelder oftest det som kalles Status Migrenosus. Det er et migreneanfall som varer i over 3 døgn (72 timer).

Hvordan be om hjelp

Mandag-fredag kan du be fastlegen din om en hastetime for å få hjelp til å komme ut av anfallet. Legen kan skrive ut behandling til deg, eller sende deg videre til sykehuset.

I helger/ferier, eller hvis du ikke har fastlege, kan du kontakte legevakten.

Retningslinjer / Best practice

Her er retningslinjene for hvordan status migrenosus best behandles. De er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, basert på hva forskning og erfaring viser at fungerer best i de fleste tilfeller.

Siden er forbeholdt helsepersonell, dvs. at leger har tilgang. Du kan gjerne gi fastlegen din, eller legen på legevakten denne linken.

Her finner du det samme innholdet i en pdf-fil.

Be legen din hjelpe deg med å legge en plan for hvordan du kan håndtere Status migrenosus hjemme

LEGG EN PLAN

Hvis du opplever at dette gjentar seg, anbefaler vi at du ber legen din hjelpe deg å legge en plan for hva du kan gjøre når du kommer i en slik situasjon.

En slik plan kan f.eks. innebære at legen lager et skriv du kan vise frem på legevakt, eller at du får ha nødmedisiner hjemme som gjør at det er mulig for deg å slippe å dra på legevakten.

Om NevroNEL

NevroNEL er en elektronisk legehåndbok for nevrologiske sykdommer. Innholdet om hodepine, lages og vedlikeholdes av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine.