Hodepinesykdommer: Underdiagnostisert, underbehandlet og undervurdert


En ny rapport fra Oslo Economics kaster lys over de konsekvensene migrene og andre hodepinesykdommer har for Norge som samfunn.
Rapporten viser at disse sykdommene er underdiagnostisert, underbehandlet og undervurdert. Denne artikkelen beskriver noen hovedfunn fra rapporten.

Hele rapporten kan du lese her: RAPPORT FRA OSLO ECONOMICS

Rammer svært mange:

Migrene er en nevrologisk sykdom som rammer over 700 000 nordmenn. Sykdommen er vanligst hos personer under 50 år og er to til tre ganger høyere hos kvinner enn hos menn. Migrene er den tredje viktigste årsaken til ikke-dødelig helsetap i Norge.

Migrene rammer flest i skole- og arbeidsfør alder.

De fleste som rammes er mellom 16 og 50 år. Det er i de årene vi skal fungere på skolen, i familien og arbeidslivet. I hver skoleklasse er det minst en elev med migrene, ofte flere. Alle arbeidsplasser har minst en med migrene.

Migrene koster samfunnet dyrt

Det er anslått at verdien av tapt helse og livskvalitet i Norge som følge av migrene er 53 milliarder kroner årlig. I tillegg utgjør utbetalinger fra NAV til personer som lider av migrene over 1,6 milliarder kroner årlig.

 

Manglende kunnskap og behandling:

Rapporten påpeker at det er lavt kunnskapsnivå i deler av helsevesenet om både diagnostisering og behandling av hodepinesykdommer. Dette fører til at mange ikke får tilgang til effektiv behandling. Det er også stor variasjon mellom landsdelene når det gjelder behandling og oppfølging.

Hodepine Norges rolle:

Som interesseorganisasjon arbeider Hodepine Norge for å ivareta alle som lider av migrene og andre hodepinesykdommer. Organisasjonen tilbyr medisinsk svartjeneste, og hjelpetelefon for råd om å leve med hodepinesykdom. Det er allikevel mange behov den store gruppen nordmenn med hodepinesykdom har, som ikke blir ivaretatt fordi forbundet har for lite kapasitet. Hodepine Norge har kunnskap, ideer og vilje, men mangler ressurser.


Når forbundet søker prosjektmidler fra det offentlige til kurs og andre tiltak for de som er rammet, blir det oftest avslått. Det gjør at det fortsatt er mange behov som ikke blir ivaretatt, som opplæring i egen sykdom, hjelp til å håndtere sykdommen i hverdagen, og likepersonstjenester.

Konklusjon:
Rapporten understreker behovet for økt fokus på migrene og andre hodepinesykdommer. Det er viktig med bedre diagnostisering, behandling og støtte til de som lever med disse utfordringene.


 

 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter