Hvordan ser synsforstyrrelser ved migreneaura ut?

Flere små bilder av varianter av migreneaura

Visuell aura kan være vanskelig å beskrive for andre

Aurasymptomer opptrer hos ca. 25% av alle med migrene. Visuell aura er synsforstyrrelser som oftest kommer før selve hodepinen. Aura kan også opptre uten hodepine.
Det kan være Sikksakklinjer, blinkende lys og noen ganger tap av synsfelt. For mange kan det være utfordrende å beskrive disse synsforstyrrelsene med ord.

Et sett med 25 bilder av aura gir bedre oversikt for pasienter og helsepersonell

For å gjøre det enklere å forklare og forstå disse synsforstyrrelsene, har forskere utviklet et sett med bilder som representerer de 25 mest vanlige visuelle symptomene ved migrene med aura. Dette ble gjort gjennom en internasjonal studie med deltagere fra Sveits, Danmark, Norge og Italia.

Forskningen viste at de fleste som opplever migrene med aura, kan gjenkjenne synsforstyrrelsene sine i disse bildene. Dette er et viktig skritt fremover fordi det kan gjøre det lettere for både pasienter og helsepersonell å forstå og beskrive auraen nøyaktig.

Interessant nok rapporterte en deltager om et synsfenomen som ikke var beskrevet tidligere, kalt «gardin». Dette viser verdien av å ha et standardisert sett med bilder – det kan hjelpe oss å oppdage og anerkjenne nye former for aura.

Et uklart bilde av to luftballonger
Tåkete, uklart syn var den vanligste visuelle auraformen deltakerne i undersøkelsen rapporterte om. 62,8% hadde denne varianten.

Kan gi bedre behandling og bedre forskning

Å kunne gjenkjenne og beskrive aura nøyaktig er viktig. Det kan hjelpe leger med å stille riktig diagnose og tilby bedre behandling. Det kan også bidra til bedre forskning på migrene med aura, siden forskere kan være sikre på at de snakker om de samme symptomene.

Studien viste også at mange opplever synsforstyrrelsene på begge sider av synsfeltet, noe som tidligere har vært et omstridt tema. Dette og andre funn fra studien kan bidra til en bedre forståelse av migrene med aura.

Oversikt over de visuelle auratypene

Gå til tabell for visuell aura hos International Headache Society  

Beskrivelse av de ulike auratypene

Nummeret finner du igjen i bildeoversikten over.
Klikk på listen for å se større versjon. 

Bildene kan brukes når du skal snakke med legen din om auraen.

Hvis du opplever migrene med aura, kan disse bildene hjelpe deg å forklare dine opplevelser til helsepersonell og dine nærmeste. Å ha et felles språk for å beskrive disse symptomene kan gjøre det lettere å få den hjelpen og støtten du trenger.

Forskerne har utviklet en oppdatert versjon av bildesettet basert på tilbakemelding fra studien, kalt SMAI 2.0. Dette settet kan bli et nyttig verktøy i både klinisk praksis og forskning for å bedre forstå og behandle migrene med aura.

 

En bølge av funksjonsforstyrrelse som sprer seg over hjernebarken

Migreneaura kommer av en bølge av funksjonsforstyrrelse som sprer seg sakte fra bakerste del av hjernebarken og fremover. Bølgen forstyrrer funksjonen til nervecellene, noe som kan gi forstyrrelser i synet, prikking i huden og andre fornemmelser. Bølgen flytter seg forover langs hjernebarken med en hastighet på 2-6 millimeter pr. minutt. Dette heter på fagspråket Cortical spreading depression

 

Gjør migreneaura mer forståelig

Det å leve med migrene med aura kan være utfordrende, spesielt når det er vanskelig å forklare symptomene til andre. Forskningen som er gjort for å lage et felles bildekartotek, hjelper til med å gjøre migrene med aura mindre mystisk og mer forståelig.  For de som lever med migrene bidrar det til bedre kommunikasjon rundt en kompleks tilstand.

Visual migraine aura iconography: A multicentre, cross-sectional study of individuals with migraine with aura

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter