fbpx

Hvorfor er det viktig å føre hodepinekalender?

Publisert av Kristine Rørholt den

Det er lurt å føre anfallskalender.

Den hjelper deg å holde rede på anfallsfrekvens, -styrke og –varighet samt medikamentforbruk og effekt.

Det er viktig at legen følger opp iverksatt behandling av migrene, enten det er anfallsbehandling , forebyggende tiltak eller begge deler. Ta med anfallskalenderen hver gang du er hos legen din for å snakke om migrenen, og ta den frem. På denne måten kan dere sammen kartlegge sykdommen din og se effekten av iverksatte tiltak.

Det hjelper ikke å la den ligge i vesken. Legen vil ofte glemme å spørre etter den.

Kalender kan lastes ned her.

Kalenderen er relativt selvforklarende. Alvorlighetsgraden er delt inn i 3 kategorier. Det er viktig at du benytter tallkodene for senere å kunne summere.

1: LETT hodepine, greit å fungere

2: MODERAT hodepine, fungerer, men vanskelig

3: KRAFTIG hodepine, klarer ikke å fungere

Det er plass til å registrere 3 måneder i en kalender, og det vil i mange tilfeller være en passe tid til å prøve ut ulike anfallsbehandlinger og forbebyggende behandlinger før du skal til oppfølgning hos legen.

Du behøver bare å ta frem kalenderen de dagene du har migreneanfall eller annen hodepine. Skriv inn tidspunkt for anfallstart, alvorlighetsgrad, hvilket eller hvilke medikamenter du valgte å ta under det aktuelle anfallet, hvor godt medikamentet har virket og i siste rubrikk noterer du den totale varighet av hvert anfall i timer, fra eventuell prodromalfase til postdromalfasen er over. Dersom du har menstruasjoner markerer du alle blødningsdager med en ring rundt datoene.

Ved å summere alle tallene i rubrikkene helt til høyre får du et godt sammenlikningstall fra måned til måned på frekvens, alvorlighetsgrad og medikamentforbruk og totalt antall timer du har vært syk. Du kan sammen med legen din lett se om det utvikler seg tegn til overforbruk og derved oppdage om du er i fare for å utvikle en medikamentvedlikeholdt hodepine, også kalt Medikament Overforbruks Hodepine ( MOH).

Hodepinekalender er et viktig verktøy for behandling og oppfølging av migrenepasienter. I forhold til NAV er den til uvurderlig hjelp, for eksempel ved sykmelding, arbeidsavklaring – eller uføresøknader.

Det finnes også ulike apper man kan bruke på telefonen for å registrere anfall. F.eks. denne – hodepinedagboka fra NTNU.

Den 8. september 2008 kom Statens Legemiddelverk (SLV) med følgende endringer i migrenebehandlingen: ”Pasienter som skal starte behandling må først prøve ut dette triptanet i tablettform. De skal også bruke hodepinekalender for å registrere effekt og anfall ved enhver oppstart eller endring av behandling.” De påpekte samtidig at legen kan skrive ut to andre Triptaner på samme resept til sine pasienter –dette fordi man erkjente at både pasienter og anfall kan være svært forskjellig.

De pasientene som allerede er tilfreds med sin behandling kan fortsette med den.

Bakgrunnen for dette var blant annet en rapport fra Kunnskapssenteret som viste til at pasientene foretrakk ulike Triptaner, ofte på bakgrunn av effekt og bivirkninger og konkluderte med at siden det ikke kunne vises store kvalitative forskjeller mellom Triptanene kunne man tillegge pasientens preferanse stor vekt.

Dette betyr en mer skreddersydd behandling til den enkelte pasient. Både pasientene, anfallene og Triptanene er jo forskjellige.

Selv om det er lenge siden retningslinjene for migrenebehandling kom, er det fortsatt leger som ikke vet om muligheten til å skrive ut resept på flere Triptaner for pasientene sine, og ikke alle har tatt i bruk migrenekalenderen.

Helt nylig kom den siste endringen – det er ikke lenger et krav om at disse tablettene skal være med blant de første som skrives ut – legen står nå helt fritt til å velge mellom triptanene.

Anfallskalender eller hodepinedagbok er viktig når man har startet behandling av migrene eller andre hodepinesykdommer.

Før man skal til lege første gang for hodepineplager er det også viktig å kartlegge hodepinen. Det vil hjelpe legen når han eller hun skal sette diagnose. Det finnes en kalender eller registreringsskjema for dette også, og den kan du laste ned her.