Hvorfor er det viktig å føre hodepinekalender?

Det er lurt å føre anfallskalender.

Den hjelper deg å holde rede på anfallsfrekvens, -styrke og –varighet samt medikamentforbruk og effekt.

Det er viktig at legen følger opp iverksatt behandling av migrene, enten det er anfallsbehandling , forebyggende tiltak eller begge deler. Ta med anfallskalenderen hver gang du er hos legen din for å snakke om migrenen, og ta den frem. På denne måten kan dere sammen kartlegge sykdommen din og se effekten av iverksatte tiltak.

Det hjelper ikke å la den ligge i vesken. Legen vil ofte glemme å spørre etter den.

Kalendere finner du her.

Hvordan fylle ut papirkalender: 

Kalenderen er relativt selvforklarende. Alvorlighetsgraden er delt inn i 3 kategorier. Det er viktig at du benytter tallkodene for senere å kunne summere.

1: LETT hodepine, greit å fungere

2: MODERAT hodepine, fungerer, men vanskelig

3: KRAFTIG hodepine, klarer ikke å fungere

Det er plass til å registrere 3 måneder i en kalender, og det vil i mange tilfeller være en passe tid til å prøve ut ulike avfallsbehandlingsmetoder og forebyggende behandlingsmetoder før du skal til oppfølgning hos legen.

Du behøver bare å ta frem kalenderen de dagene du har migreneanfall eller annen hodepine. Skriv inn tidspunkt for anfallstart, alvorlighetsgrad, hvilket eller hvilke medikamenter du valgte å ta under det aktuelle anfallet, hvor godt medikamentet har virket og i siste rubrikk noterer du den totale varighet av hvert anfall i timer, fra eventuell prodromalfase til postdromalfasen er over. Dersom du har menstruasjoner markerer du alle blødningsdager med en ring rundt datoene.

Ved å summere alle tallene i rubrikkene helt til høyre får du et godt sammenlikningstall fra måned til måned på frekvens, alvorlighetsgrad og medikamentforbruk og totalt antall timer du har vært syk. Du kan sammen med legen din lett se om det utvikler seg tegn til overforbruk og derved oppdage om du er i fare for å utvikle en medikamentvedlikeholdt hodepine, også kalt MedikamentOverforbruksHodepine (MOH).

Et viktig verktøy

Hodepinekalender er et viktig verktøy for behandling og oppfølging av migrenepasienter. I forholdet til NAV er den til uvurderlig hjelp, for eksempel ved sykmelding, arbeidsavklaring – eller uføresøknader.

Anfallskalender eller hodepinedagbok er viktig når man har startet behandling av migrene eller andre hodepinesykdommer.

Hodepinekalender som app

Det finnes også ulike apper man kan bruke på telefonen for å registrere anfall. Denne er norsk og utviklet i samarbeid med leger ved St. Olavs hospital:  https://braintwin.no/

Fyll ut hodepinekalender også før førstegangsbesøket hos legen

Før dun skal til lege første gang for hodepineplager er det også viktig å kartlegge hodepinen. Det vil hjelpe legen når han eller hun skal sette diagnose. Det finnes en eget registreringsskjema som hjelpe legen å sette riktig hodepinediagnose: kalender eller registreringsskjema for dette også, og den kan du laste ned her.

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter