fbpx

Hvorfor er migrene en sykdom som er underdiagnostisert og underbehandlet?

Publisert av Anne Christine Poole den

Migrene rammer ca. 18 % av kvinner og 6% av menn. Ser vi for eksempel på kvinner i yrkesaktiv alder så rammes om lag en ut av fem kvinner av sykdommen.Mange migrenepasienter rapporterer om redusert livskvalitet og fravær fra skole og arbeid som følge av migrene. Lidelsen går også ofte ut over sosiale aktiviteter og samliv. De som ikke kjenner til problemet, kan vanskelig forestille seg de smerter pasienten opplever, når anfallene kommer. Men migrene er mer enn hodepine. Depresjon og angstsymptomer, nakkesmerter, tretthet, kvalme, lys- og lydskyhet er bare noen av de plagene som ofte følger hvert anfall.

En stor andel av migrenepasientene oppsøker ikke lege for sine plager, bl.a. fordi mange ikke anser migrene som alvorlig nok eller ikke vet at det finnes god behandling.

Det er viktig å finne frem til en effektiv behandling av anfallene, og dersom man har mer enn 2-3 anfall per måned som går ut over funksjonsevne og livskvalitet, skal man tilbys forebyggede behandling i tillegg.

Som ved alle andre kroniske sykdommer er det viktig at både pasienten selv og pårørende får innsikt i hvordan migrene arter seg og hvordan migrene kan forebygges.

Min erfaring gjennom mange år er at migrenepasienter kan leve et ”normalt” liv dersom vi optimaliserer behandlingen i samarbeide med den enkelte pasient.

  • rett diagnose,
  • rett behandling, samt
  • riktig bruk av sine medisiner – slik at man kan mestre sin sykdom på en god måte!Det er viktig å huske at ikke alle rammes like hardt. Noen har få og moderate anfall mens andre kan ha kraftige anfall inntil flere dager i uken. Migrenen forandrer ofte karakter gjennom livets faser, og spesielt hos kvinner må vi være forberedt på justeringer i behandlingen gjennom pasientens ulike hormonelle epoker.
Kategorier: Fakta