fbpx

Ikke noe nytt om Aimovig

Publisert av Laila Mathisen den

Hodepine Norge har spurt Legemiddelverket om status

Når vi nå nærmer oss slutten av mai, har vi spurt legemiddelverket om status for vurderingen av blå resept for Aimovig. Er det noe nytt å fortelle til alle oss som venter på avgjørelsen?

Forstår at mange venter

Svaret er dessverre at de ikke har ny informasjon. De forstår godt at mange lurer på dette og venter på beslutningen – men status er fortsatt at saken er til behandling, og denne tar lengre tid enn vanlig for slike saker.

Lang behandlingstid

Legemiddelverket forteller at den lange behandlingstiden for Aimovig bl.a. skyldes behov for utvidet dokumentasjon fra produsenten, og dialog med andre aktører i systemet – blant annet Helse- og omsorgsdepartementet.
De sier også at Aimovig er et legemiddel med potensielt svært høye merkostnader for folketrygden, fordi pasientene i dag enten ikke behandles, eller de bruker vesentlig billigere legemidler.

Link til generell informasjon om beslutningsprosessen
Om Aimovig

Aimovig er en ny, forebyggende medisin mot migrene, som settes via selvbetjent sprøyte en gang pr. måned.