fbpx

Individuell refusjon for Aimovig

Publisert av Laila Mathisen den

Gledelig nyhet!

I dag kom nyheten om at den forebyggende migrenemedisinen Aimovig har fått individuell refusjon. Individuell refusjon betyr at legen ikke kan skrive ut på blå resept direkte, men må sende en søknad for hver enkelt pasient.

De nye refusjonsreglene for Aimovig gjelder allerede fra mandag 9. desember

Kravliste for rett til refusjon

Det er satt krav til hvem som får dekket Aimovig på blå resept:

  • Du må ha diagnosen kronisk migrene (minst 15 hodepinedager pr måned, hvorav 8 er migrene)
  • Du må først ha forsøkt forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser. Bl.a betablokkere, epilepsimedisin, candesartan, Botox, trisykliske antidepressiva. Se fullstendig liste over aktuelle legemidler hos HELFO Av de tre ulike legemiddelklassene skal det ha vært forsøkt minst én betablokker og topiramat. Fra 16.12.2019 er det ikke lenger krav om at du skal ha forsøkt Topiramat og Betablokkere.
  • Hvis du har MOH (Medikamentoverforbrukshodepine) må du først gå gjennom avvenning.
  • Søknaden må sendes av spesialist i nevrologi, eller en lege ved en spesialistavdeling ved sykehus.
Dokumentasjonskrav

Du må dokumentere i en hodepinedagbok underveis i behandlingen, og etter 12 uker skal det evalueres om effekten er god nok. Hvis ikke, må behandlingen avsluttes.

Ventetid hos HELFO

HELFO, som skal vurdere søknadene, sier at det kan være opptil 8 uker ventetid nå frem til februar – da skal de ta i bruk et nytt og raskere system. Men du kan få dekket kostnadene dine inntil 6 måneder tilbake, gjeldende fra 9. desember – hvis søknaden blir godkjent.

Jobber videre

Forbundet er veldig fornøyd med at de hardest rammede migrenepasientene nå får en mulighet til å prøve denne medisinen, samtidig som vi jobber videre for at enda flere skal få tilgang, og at alle de tilgjengelige CGRP-hemmerne skal få refusjon.