fbpx

Internasjonal dag for oppmerksomhet om klasehodepine 21 mars

Publisert av Hodepine Norge den

Klasehodepine er en svært smertefull hodepinesykdom, der anfallene gir smerter helt på toppen av smerteskalaen. Det gjør så vondt at det kan være vanskelig til umulig å være i ro.

Navnet har denne hodepinen fått etter måten den oftest opptrer på, der smerteanfallene kommer i klaser, med anfallsfrie perioder mellom. Det er også en kronisk variant, der de av oss som lider av den har under 14 dager anfallsfri pr. år.

21. mars er internasjonal dag for oppmerksomhet om klasehodepine, og i 2022 er temaet oksygenbehandling. På tross av at dette er en effektiv anfallsbehandling for mange, er det ikke alle som kan ha nytte av den som har fått prøve det. Det er dette årets kampanje handler om.

Oksygenbehandling kan skrives ut av legen din når du har diagnosen klasehodepine. Da får du oksygentank levert hjem, til bruk ved anfall.

Som medlem i Hodepine Norge, får du gratis en god oksygenmaske (NB, du må først ha oksygentank hjemme, før du kan bruke den)

Klasehodepine på YouTube

Her kan du se vår YouTube-spilleliste om klasehodepine