Kan barn ha migrene?

Ja det kan de. Men symptomene er litt annerledes enn hos voksne, derfor blir mange barn blir misforstått eller mistrodd av foreldre, lærere og helsesøstre.

Se filmen under, om hvordan barn og ungdommer opplever hodepine, og hvilke symptomer på migrene de kan ha.

Kan barn ha migrene??

Kan barn ha migrene?Ja det kan de. Men symptomene er litt annerledes enn hos voksne. Derfor blir mange barn blir misforstått eller mistrodd av foreldre, lærere og helsesøstre.Se mer her om hvordan barn og ungdommer opplever hodepine, og hvilke symptomer på migrene de kan ha.

Posted by Hodepine Norge -Forbundet for deg med migrene og andre hodepinesykdommer on Sunday, March 10, 2019
Bilde av forsiden til www.barnehodepine.no med link dit.
Se flere filmer hos barnehodepine.noh