Julian (9) blir ukonsentrert og irritabel før han får migreneanfall.  Da blir det lett konflikt med lærer.

I hver skoleklasse har 1-2 barn og ungdommer migrene, men mange får ikke hjelp.
Hvis ditt barn har mye hodepine kan du gjøre to ting:

1) Søk lege
2) Se flere filmer om hodepine og migrene hos barn hos barnehodepine.no