Klasehodepine i Norge: Forekomst, utbredelse og samtidige sykdommer

Omfattende studie av klasehodepine i Norge

En omfattende norsk studie har kartlagt forekomsten av klasehodepine og gitt ny innsikt i de medisinske og psykiske utfordringene som klasehodepasientene står overfor. Her er noen av funnene:

  • Forekomst og insidens: I perioden 2008-1016 hadde 1891 nordmenn diagnosen klasehodepine i Norge, og det diagnostiseres årlig 165 nye tilfeller.
  • Medisinske og psykiske tilleggslidelser: Studien viser at pasienter med klasehodepine har betydelig høyere risiko for alvorlige tilleggslidelser som migrene, høyt blodtrykk, og depresjon. For eksempel er risikoen for å ha migrene 25 ganger høyere blant de med klasehodepine sammenlignet med de uten.
  • Anfallsbehandling (medisiner): 95,6% hadde fått utskrevet Sumatriptan mot anfall.  24,5% hadde fått Zolmitriptan.
  • Forebyggende behandling: Nesten halvparten hadde forsøkt Verapamil. (48,5%)

 

Fordeling av diagnostisert klasehodepine pr. aldersgruppe i Norge

Epidemiology of diagnosed cluster headache in Norway

Mer kunnskap er på vei

I 2022 ble hodepineregisteret etablert. Det har som formål at alle pasienter med alvorlige primær hodepine skal få lik tilgang på utreding, diagnostikk og behandling uavhengig av bosted og andre forhold, og lik mulighet til å delta i forskningsprosjekt.

Registeret ønsker å overvåke om pasienter blir diagnostisert og behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer, og å følge opp resultatet av behandlingen. Opplysninger fra registeret vil benyttes til styring av helsetjenesten, kvalitetsforbedring av behandlingen og forskning.

Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner

 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter