Likepersoner på Snapchat

Kanal for erfaringsdeling og erfaringsutvikling

Faste medlemmer og gjester

Liste over likepersoner tilknyttet snapchat-kanalen @hodepinedagbok

Kommende aktiviteter

Migraine World Summit 2024

Digital konferanse, gratis og åpen for alle.
Pasienter intervjuer leger og forskere, og får vite hva vi egentlig lurer på om hodepine.

Hvor:
På nett
Når:

Årsmøte: Hodepine Norge Buskerud

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HODEPINE NORGE, BUSKERUD LOKALLAG
Tid: 13.03.2024, KL 18-20
Sted: Union Scene, Drammen, rom Multi1
AGENDA:
1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
2: Valg av møteleder og referent
3: Valg av 2 til å underskrive protokoll
4: Årsrapport og regnskap
5: Strategi og budsjett for 2024
6: Valg
7: Eventuelle innkomne saker
Etter ordinært årsmøte inviterer vi til foredraget:
Trening og toleranse med Camilla Lid Annaniassen
Et foredrag med info og tips til hva slags trening og fysisk aktivitet som kan være nyttig og bra for oss migrenepasienter. Mulighet for å stille spørsmål etter foredraget
Enkel servering, velkommen !
Hvor:
Union Scene, Drammen
Når:

Migrenekurs

Påmelding

Påmelding til lærings- og mestringssenteret, tlf. 33 30 82 10. Henvisning fra lege er kun nødvendig hvis du ikke er behandlet for migrene ved Sykehuset i Vestfold.

Målsetting

Målsettingen med kurset er at du som har migrene og annen tilsvarende hodepine skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med andre og tilegne seg kunnskap bidrar til dette. I tillegg til forelesninger vil det bli anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger. Det er mulig å få ta med deg en ledsager.

Kursinnhold

  • Behandling og medisinbruk
  • Sykdomsforståelse, anatomi, myter og sannheter
  • Brukererfaringer og mestringsstrategier
  • Presentasjon av Hodepine Norge
  • Avspenning og aktuelle øvelser
Hvor:
Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold
Når:

Lokallagssamling 2024

Tillitsvalgte i lokallagene inviteres til lokallagssamling i Oslo.
Lørdag 8. juni 2024
Kl. 13:00-16:00
Årsmøte kl. 17:00-18:00
Middag kl. 19:00

Se detaljer tilsendt pr. epost til lokallagsstyret.

Hvor:
Oslo
Når:

Du kan få full oversikt over tidligere og kommende aktiviteter i vår aktivitetskalender

Aktuelt Likepersoner på Snapchat

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter