fbpx

Medlem nr. 1000

Publisert av Laila Mathisen den


Medlem nr. 1000

Da Hodepine Norge gikk inn i 2018 satte styret flere mål for året. Ett av målene var å nå 1000 medlemmer i 2018, og nå har vi gleden av å markere at medlem nr. 1000 har meldt seg inn. Vi er veldig takknemlige for at så mange ser verdien av arbeidet forbundet gjør, og det gir oss motivasjon til å stå på videre.

Medlem nr. 1000 er Anita T. Sæther, fra Rakkestad i Østfold.

Anita T. Sæther

Vi ønsker Anita hjertelig velkommen!  Blomster er sendt, og vi benyttet anledningen til å stille henne et par spørsmål:

Hva var grunnen til at du valgte å melde deg inn i Hodepine Norge?

“Det var min lege Tine Poole som informerte meg om Hodepine Norge, og anbefalte meg å melde meg inn. At man får innmelding på Volvat til kr. 1, og 20% på behandling der er også en fordel.
Jeg mener også at vi trenger et slikt organ som kan fremme de problemer det er for hver enkelt å leve med mye hodepine.”

Hva ser du på som det viktigste Hodepine Norge kan bidra med?

“Jeg mener den viktigste oppgaven dere i Hodepine Norge har, er å nå ut til sykehus og fastleger med hvilke typer behandling man har for å hjelpe de som lever med migrene og andre typer hodepine.”

***

Anita forteller at hun opplevde at det å komme til en lege med kunnskap, og få den hjelpen hun trengte var et vendepunkt. På grunn av rett behandling fikk Anita redusert antallet og alvorligheten av migreneanfall betydelig. Anita mener at informasjon ut til fastlegene er viktig for at pasienter skal kunne få informasjon og mulighet til behandling som kanskje hjelper. Det er vi i Hodepine Norge enige i

Styret takker så mye for innspill, og vil forsikre alle om at nettopp tilgang til riktig diagnose og riktig behandling er en av våre vedtektsfestede hovedoppgaver.

Jo flere medlemmer, jo sterkere står vi som hodepinepasienter.

Kategorier: Medlem