Chat

Hver uke, kan du som er medlem i Hodepine Norge stille spørsmål direkte til legene i forbundets medisinske fagråd.  Dette er et gratis tilbud for medlemmer av pasientforbundet.

 • 1 Start chatten ved å klikke på det oransje chat-ikonet nederst til høyre her på denne siden.
 • 2 NB: Chat-ikonet er kun synlig innenfor åpningstiden.
 • 3 Åpningstiden er torsdager 20:00-21:00 hvis ikke annet tidspunkt er annonsert. Slik annonsering gjøres på Facebook.
 • 4 Det er leger med spesiell interesse og mange års erfaring med diagnostisering, behandling og oppfølging av hodepinepasienter som svarer.
 • 5 Samtalen ligger ikke åpen på nett, og er ikke tilgjengelig for andre. Den er kun mellom legen og deg.
 • 6 Fatt deg i korthet og vær konkret når du spør. Det er anbefalt at hvert enkelt spørsmål ikke er lengre enn ca. 100 ord eller 5-10 linjer.
 • 7 Chatten er svært populær og det kan være mange som stiller spørsmål samtidig. Derfor kan det ta litt tid før du får svar.
 • 8 Vi gjør det vi kan for at alle skal få svar på ett spørsmål hver i løpet av chattetimen. Vi ber om forståelse for at det kan være så stor pågang at vi ikke rekker å svare på alle oppfølgingsspørsmål. Hvis du skulle oppleve å ikke få svar, kan du forsøke igjen neste gang.
 • 9 En Chat er ikke et alternativ til å gå til lege, men en hjelp til å få svar på korte og konkrete spørsmål.
 • 10 Spørsmål vil bare bli besvart i åpningstiden.
 • 11 Med tiden vil de hyppigste spørsmålene bli anonymisert og og referert på hjemmesiden til pasientforbundet under fanen VANLIGE SPØRSMÅL, slik at andre kan få nytte av svarene. Anonymiteten ivaretas ved at vi kun refererer spørsmål mange har stilt.

Velkommen til chat!