fbpx

Møt styret

Publisert av Hodepine Norge den

Endring i styret fra 1. januar 2022:

1 januar 2022 ansatte Hodepine Norge en generalsekretær i åremålsstilling, Laila Bratterud Mathisen. Laila var styreleder frem til 31.12.2021, og da hun endret rolle til ansatt, gikk nestleder i styret Tine Poole inn som fungerende styreleder frem til årsmøtet 7. juni 2022.

Styrets sammensetning pr. 01.01.2022

Styreleder: Tine Poole

Styremedlemmer:
Olav Elvemo
Stian Hermansen
Hanne Risheim
Line Sodeland
Marianne Ek

Varamedlemmer:
Aud Nome Dueland
Jannicke Haugen

Har du spørsmål eller informasjon til styret? Send oss en epost på: post@hodepinenorge.no

Nye styremedlemmer velges av årsmøtet, som normalt holdes hvert annet år. Neste ordinære årsmøte er i 2023.

Ekstraordinært årsmøte

7. juni 2022 blir det ekstraordinært årsmøte for å velge styreleder og to nye styremedlemmer. Bakgrunnen for at vi trenger to nye styremedlemmer, er at ett styremedlem har valgt å slutte i 2021, og at Laila B. Mathisen gikk ut av styret da hun ble generalsekretær.

Kategorier: Fakta