fbpx

Nå kan du søke etter bivirkninger

Publisert av Hodepine Norge den

Søk etter bivirkninger av medisinene du bruker

En ny tjeneste lar deg søke etter bivirkninger ved å legge inn to faktorer:

  • Symptomet du opplever, som f.eks. magesmerter
  • Medisinene du bruker

Mange bruker flere medisiner samtidig, og hvis man får et nytt symptom kan det være vanskelig å vite om det kommer av en av medisinene eller om det skyldes andre ting. Dette søket kan gi en pekepinn.

Hva er bivirkninger

En bivirkning er en uønsket virkning av et legemiddel. Dette omfatter alt fra milde, kortvarige ubehag som for eksempel kvalme rett etter inntak av en tablett, til mer alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger. Alle legemidler kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker et legemiddel får bivirkninger. Ubehag og plager som oppstår under behandlingen kan være en bivirkning av legemidlet, men det kan også være en følgetilstand av selve sykdommen.

Felleskatalogen

Hvor kan jeg søke?

Hva gjør jeg om jeg opplever bivirkninger som ikke listes her?

Ny medisin som kommer på markedet har vært gjennom en grundig test over lengre tid. Allikevel kan det være bivirkninger som ikke kommer frem i testperioden. Nye medisiner overvåkes spesielt for nyoppdagede bivirkninger. Dette gjelder f.eks. noen medisiner mot hodepinesykdom, som de nye CGRP-hemmerne. Hvis du ikke finner din bivirkning i søket, kan du si fra til legen din, til apoteket, eller selv registrere den. Din registrering vil da vurderes sammen med andre innmeldte bivirkninger over tid, og eventuelt legges inn i medisinens bivirkningsliste.

Dagens medisin om det nye bivirkningssøket