Når hodet blir en pine – Læringsnettverk for personer med omfattende hodepine

«Når hodet blir en pine» er en ny type tilbud til personer som har hodepineplager. Det er et kurs som baserer seg på læringsnettverk: At man over tid sammen skal utveksle erfaringer, lære, og utvikle et kontaktnett av personer i samme situasjon som en selv