fbpx

Nettverksgrupper

Om nettverksgrupper

Nettverksgrupper er formelle grupperinger av forbundets medlemmer, med felles interesse for spesifikke temaer. Slike temaer kan f.eks. være diagnose eller alder.

Retningslinjer for nettverksgrupper i pasientforbundet Hodepine Norge

 1. Nettverksgruppen følger navnestandarden, og får navnet Hodepine Norge – xxxx
 2. Nettverksgruppen etablerer selv et nettverksutvalg bestående av en utvalgsleder + opp til 3 medlemmer av nettverket, pluss ett av styremedlemmene i sentralstyret.
 3. Lederen av Nettverksutvalget har møterett og forslagsrett i sentralstyret.
 4. Ved innmelding i forbundet kan man velge nettverksgruppe.  Man blir automatisk medlem av hovedforbundet, men kan også få en tilknytning til nettverksgruppen man velger. Prisen er den samme. Medlemskontingenten tilfaller hovedorganisasjonen.
 5. Nettverksutvalget gir innspill til hovedstyret om foreslåtte prioriterte tiltak inkludert budsjett for kommende år. Frist 1. september. Budsjettet og forslagene behandles av hovedstyret innen 1. desember.
 6. Nettverksgruppen rapporterer årlig sitt regnskap til sentralstyret innen 31. januar året etter.
 7. Nettverksgruppen ivaretar brukerkompetansen i sin nettverksgruppe ved å ha oversikt over situasjonen, behovene, interessene og tilbudet. 
 8. Nettverksgruppen har selv ansvar for å holde nettverksmøter for medlemmer, og eventuelle andre arrangementer.
 9. Nettverksgruppen kan ha egen nettside under Hodepinenorge.no. Den utformes med samme layout som hovedsiden. Det kan opprettetes egne kanaler i sosiale medier med navneformat Hodepine Norge [nettverksgruppenavn], som driftes av nettverksgruppen. Medisinsk innhold som publiseres på nettside og i sosiale medier, skal godkjennes av forbundets medisinske fagråd. 
 10. Nettverksgruppen kan opprette en lukket gruppe for medlemmer på Facebook, under siden til Hodepine Norge, der man kan holde kontakt med medlemmene og dele informasjon. 
 11. Nettverksgruppen får egen epostadresse med navnet [nettverksgruppenavn]@hodepinenorge.no. Innboksen administreres av nettverksutvalget. 
 12. En nettverksgruppe kan avvikles av Hodepine Norges styre med 3 måneders varsel, hvis den ikke drives etter forbundets retningslinjer, vedtekter, eller formål.

Ønsker du/dere å starte en nettverksgruppe?

Her finner du prosessen for opprettelse av nettverksgruppe. Den starter med at søkeren fyller ut dette søknadsskjemaet: