Noen råd om gebyr for ikke møtt til time i spesialisthelsetjenesten

Gebyret er økt til kr. 1 500,-

Gebyret for å ikke møte til time ble økt til kr. 1 500,- fra januar 2023. Dette gjelder for eksempel hvis du ikke har møtt til oppsatt time hos nevrolog eller annen spesialist på sykehus.

Det er ikke anledning til å kreve gebyret dersom timen du hadde var avtalt som en video- eller telefonkonsultasjon.

24 timers frist for å gi beskjed

Hvis du ikke kan møte til timen din, er det krav om at du må gi beskjed minst 24 timer før den starter for å unngå ikke-møtt-gebyr. Det skaper problemer for en del hodepinepasienter som lever med uforutsigbare anfall. De kan ikke planlegge anfallene inn i egen kalender, eller informere 24 timer før anfallet setter inn. 

Kan gi økonomiske problemer

Mange med alvorlig hodepinesykdom har en utfordrende økonomi, og vi ser at dette kan gi økonomiske problemer for den enkelte. Det kan også skremme hodepinepasienter fra å oppsøke nødvendig helsehjelp både for sin hodepinesykdom og for andre sykdommer. Denne problematikken er allerede påpekt i UKOM sin rapport fra i fjor, selv om rapporten ikke omhandlet hodepinepasienter spesifikt. Det er viktig å merke seg at ikke-møtt gebyret IKKE inngår i frikortandelen for egenandel ved helsehjelp.

Hva sier regelverket?

I lovteksten står det at det kan kreves egenbetaling fra pasienten.

Helfo har på sine sider omformulert dette til å inkludere en plikt til å informere dersom timen ikke blir benyttet. «Ved manglende oppmøte kan det kreves egenbetaling fra pasienten. Pasienten skal informeres om plikten til å betale ved manglende oppmøte.»

UKOM skriver i sin rapport at «Hovedregelen for manglende oppmøte er altså at det kan kreves gebyr, og i utgangspunktet gjøres det ikke unntak for noen pasientgrupper, men forskriften gir muligheter for å unnlate å ta gebyr og myndighetene har flere ganger bedt sykehusene om å utvise skjønn.»

         

Hva gjør Hodepine Norge?

  • Vi støtter oss til UKOMS anbefalinger om at Ikke-møtt til time gebyret bør evalueres, og at Helse- og omsorgsdepartementet igangsetter et arbeid med å beskrive entydige retningslinjer for håndteringen av gebyr og unntaksordninger, som bidrar til mer lik praksis i helseforetakene.
  • Jobber for å synliggjøre at symptomer på selve sykdommen kan være årsak til at hodepinepasienter ikke er i stand til å møte til time.
  • Jobbe for å fjerne eller redusere taksten ved anfall av hodepinesykdom. Hvis en pasient med hodepinediagnose forhindres i å møte til time pga. anfall skal det ikke avkreves gebyr. Som et minimum bør hodepineanfall komme inn under den lave  maks-taksten på 375 på lik linje som poliklinisk helsehjelp innen psykiatri eller rus.
  • Påvirke sykehusenes nevrologiske avdelinger slik at de ikke krever inn ikke-møtt-til time ved hodepineanfall.

Hva kan du gjøre?

Formålet med gebyret var, og er, å redusere antallet pasienter som ikke møter til poliklinisk konsultasjon. Hvis du får hodepineanfall, forsøk å gi beskjed til sykehuset. Kanskje en annen kan få nytte av timen din?
Hvis du ikke klarer å gi beskjed selv, kanskje noen rundt deg kan hjelpe deg med å si fra til sykehuset?

  • Du kan be fastlegen din om å spesifisere i henvisningen til offentlig spesialisttjeneste at du lider av en hodepinesykdom som gir uforutsigbare anfall. Hvis du har et optimalt tidspunkt for timeavtale, kan det stå der. Eventuelt kan fastlegen også omtale din økonomiske situasjon i henvisningen, dersom det begrenser deg i å oppsøke nødvendig helsehjelp.
  • Hvis du ikke vil ta opp dette med fastlegen, kan du selv vurdere timeavtalen din i forkant og flytte timen til en ukedag eller tidspunkt du har best mulighet for å kunne møte. Hvis du f.eks. ofte våkner med anfall, kan du be om å få time på ettermiddagen.
  • Hvis det er mulig for deg, be om at timen gjøres om til telefon -eller videomøte. Det er nok mest hensiktsmessig ved oppfølgingstimer.
  • Du kan sende en klage til sykehuset/spesialistkontoret på ikke-møtt gebyr. Under er et forslag til mal for en slik klage.

       


Forslag til klage på ikke-møtt-gebyr

Jeg har diagnosen migrene (bytt eventuelt ut med annen hodepinesykdom), som er en uforutsigbar anfallssykdom.

Jeg hadde time på AVDELING……….DATO……….Klokkeslett……………………, og fikk dessverre et migreneanfall som var så sterkt at det forhindret meg i å møte til timen.

Ettersom migreneanfallet ikke kunne forutsies eller planlegges, hadde jeg ikke mulighet til å gi beskjed om dette 24 timer i forkant.

I henhold til «Forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten» § 7, kan pasienter avkreves gebyr hvis man unnlater å melde fra. Det er ikke et absolutt krav, og sykehuset kan utvise skjønn. Jeg ber derfor om at dere sletter dette kravet om gebyr for ikke møtt til time. Dette gjelder fakturanr………………………………..

Med vennlig hilsen>
NAVNET DITT


Hvis du ikke skulle nå fram med klagen din, gi oss en tilbakemelding på post@hodepinenorge.no, så vi kan registrere slike saker for vårt videre arbeid.

§ 7.Gebyr når pasienten ikkje møter

Om pasienten ikkje møter opp til avtala time, og let vera å melda frå tidlegare enn 24 timar føre timen, kan pasienten verta kravd for 1 500 kroner i fråværsgebyr.

UKOM: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter