fbpx

Ny spørreundersøkelse om hodepine og migrene

Publisert av Hodepine Norge den

Hjelp utviklerne av ny behandling mot migrene

Nordic Brain Tech, lager i samarbeid med St. Olavs Hospital og NTNU, hjelpemidler for oss som lider av hodepinesykdom. Nå ber de om vår hjelp til å forstå hva vi trenger, ved at vi fyller ut et spørreskjema om hodepine og migrene. Resultatene skal de bruke i utviklingen av nye hjelpemidler.

Ønsker å forstå behovene til de som sliter med migrene og hodepine

Undersøkelsen er utarbeidet av Bekk Management Consulting på vegne av Nordic Brain Tech,
Hensikten med undersøkelsen er å forstå behovene og preferansene til de som sliter med migrene og hodepine. Totalt består den av fem hoveddeler, og avhengig av hva du svarer vil du møte på omtrent 40 spørsmål. Estimert tidsbruk er fem til ti minutter.

Om Nordic Brain Tech

Nordic Brain Tech, er en oppstartsbedrift som utvikler forskningsbasert teknologi for å predikere, loggføre og behandle migrene og hodepine i samarbeid med NTNU og St. Olavs Hospital.

Nylig lanserte Nordic Brain Tech en helt ny norsk hodepinedagbok. Samtidig arbeider de med et medisinfritt behandlingshjelpemiddel som bruker biofeedback mot migrene. Dette er nå under utprøving i et vitenskapelig studie ved St. Olavs Hospital.