I disse dager lanseres en serie kortfilmer om hodepine og migrene hos barn!
Filmene gir nyttig informasjon om slike plager hos barn. Hodepinespesialist Dr. Tine Poole formidler fakta og råd. Filmene finner du på barnehodepine.no eller ved å klikke her.