fbpx

Om oss

Forbundet ble stiftet 15. juni 2017 med organisasjonsnummer 919 307 196

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv.

Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter.

Forbundet skal være en pådriver overfor myndighetene, slik at denne pasientgruppen sikres akseptable muligheter for riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidra til at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan delta i yrkeslivet.

https://hodepinenorge.no/sample-page/kontakt-oss/

Møt styret

Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien

For å sikre uavhengighet og transparens, følger vi disse retningslinjene som er utarbeidet av FFO og LMI på vegne av pasientorganisasjonene: Pasientorganisasjonene og legemiddelindustrien – regler for samarbeid